Jan Čechlovský
místostarosta města Chrudim

Aktuality

Systém padající evidence výdělku

20. ledna 2017, Hospodářské noviny, autor Julie Hrstková (komentátorka HN)


Potřebujeme vizi na 25 let

16. ledna 2017, Lidové noviny, autor Jan Klesla (redaktor LN)


Body záchrany v městských lesích

Bod záchrany neboli rescue point je místo v krajině, označené tabulkou s unikátním kódem usnadňujícím lokalizaci v případech, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných prací ...


Chromé pilíře evidence tržeb

16. ledna 2017, Hospodářské noviny, autor Julie Hrstková (komentátorka HN)


Ohlédnutí za minulým týdnem okem mediálním …

aneb co se také psalo nebo hlásilo v týdnu od 9. do 15. ledna 2017