Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Profil

ŽIVOTOPIS

OSOBNÍ DATA

narozen 4. 10. 1974 v porodnici v Pardubicích
bydliště od narození do roku 2001 v Bítovanech, od roku 2001 v Chrudimi
ženatý, 2 děti

VZDĚLÁNÍ

1981 – 1989 základní škola v Zaječicích (I. stupeň) a v Chrasti (II. stupeň)
1989 – 1993 Gymnázium Josefa Ressela v Chrudimi
1993 – 1995 Soukromá střední škola cestovního ruchu v Pardubicích
1998 – 2001 Univerzita Hradec Králové, obor sociální práce a sociální politika (Bc.)
2002 – 2005 Univerzita Hradec Králové, obor sociální práce a sociální politika (Mgr.)

ZAMĚSTNÁNÍ

1996 – 2000 sociální asistent oddělení sociální prevence OkÚ Chrudim
2000 – 2002 vedoucí oddělení sociální prevence OkÚ Chrudim
2003 – 2004 předseda a projektový manažer o. s. Šance pro Tebe Chrudim
2004 – 2006 místostarosta města Chrudimě
2006 – 2010 starosta města Chrudimě
2010 – 2013 poslanec PS PČR
2012 – 2018 místostarosta města Chrudimě
2015 – dosud samostatný řešitel Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim

ČINNOST VE VEŘEJNÝCH FUNKCÍCH

2002 – dosud člen Zastupitelstva města Chrudim
2002 – 2005 předseda Komise pro občanský sektor Rady města Chrudim
2004 – 2006 místostarosta města Chrudimě
2006 – 2010 starosta města Chrudimě
2008 – 2012 člen Výboru pro zdravotnictví, sociální věci a neziskový sektor Zastupitelstva Pardubického kraje
2009 - 2019 člen Pracovní skupiny pro řešení problémů obcí s rozšířenou působností Svazu měst a obcí ČR
2010 – 2013 poslanec PS PČR (člen Hospodářského výboru, předseda Podvýboru HV pro podnikatelské prostředí, člen Podvýboru HV pro dopravu a pro pro energetiku, člen Výboru pro sociální politiku, člen Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti, člen Meziresortní skupiny pro transformaci systému péče o ohrožené děti
2012 – 2018 místostarosta města Chrudimě
2016 – dosud člen Finančního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje
2019 – dosud předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chrudim
2019 – dosud předseda Komise rozvoje a výstavby Rady města Chrudim

POLITICKÉ FUNKCE

od 2001 člen Občanské demokratické strany
2003 – dosud člen Rady Místního sdružení ODS Chrudim
2008 – 2011 předseda Místního sdružení ODS Chrudim
2009 – dosud člen Rady Oblastního sdružení ODS Chrudim
2010 – dosud člen Rady Regionálního sdružení ODS Pardubického kraje
2010 – 2012 předseda Regionálního sdružení ODS Pardubického kraje
2011 – 2013 místopředseda Poslaneckého klubu ODS
2011 – dosud předseda Oblastního sdružení ODS Chrudim
2015 – dosud předseda Místního sdružení ODS Chrudim

DALŠÍ AKTIVITY

2006 – 2011 předseda dozorčí rady společnosti Vodárenská společnost, a.s. Chrudim
2006 – 2011 člen dozorčí rady společnosti Elektrárny Opatovice, a.s.
2008 – 2011 předseda AFK Chrudim
2011 – 2016 předseda MFK Chrudim
2016 – 2019 předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. Chrudim