Jan Čechlovský
místostarosta města Chrudim

Komentáře

K novele zákona o veřejných zakázkách

Předposlední novela zákona o veřejných zakázkách přinesla řadu nových pravidel, která zkomplikovala a zvýšila administraci procesu veřejných zakázek


Ohlédnutí za minulým týdnem okem mediálním …

aneb co se také psalo nebo hlásilo v týdnu od 20. do 26. října 2014