Jan Čechlovský
místostarosta města Chrudim

Komentáře

Co s dětskými skupinami?

Dětská skupina má být podpůrnou alternativou a jedním z dalších opatření na podporu rodin a jejich sladění s pracovním životem


K novele zákona o veřejných zakázkách

Předposlední novela zákona o veřejných zakázkách přinesla řadu nových pravidel, která zkomplikovala a zvýšila administraci procesu veřejných zakázek


Ohlédnutí za minulým týdnem okem mediálním …

aneb co se také psalo nebo hlásilo v týdnu od 20. do 26. října 2014