Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Komentáře

Ohlédnutí za minulým týdnem okem mediálním …

... aneb co se také psalo nebo hlásilo v týdnu od 30. prosince 2013 do 5. ledna 2014


Co s dětskými skupinami?

Dětská skupina má být podpůrnou alternativou a jedním z dalších opatření na podporu rodin a jejich sladění s pracovním životem


K novele zákona o veřejných zakázkách

Předposlední novela zákona o veřejných zakázkách přinesla řadu nových pravidel, která zkomplikovala a zvýšila administraci procesu veřejných zakázek


Ohlédnutí za minulým týdnem okem mediálním …

aneb co se také psalo nebo hlásilo v týdnu od 20. do 26. října 2014