Jan Čechlovský
místostarosta města Chrudim

Z Chrudimě

Krajské dotace na chrudimské kulturní projekty

Chrudimští radní schválili dvě smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Pardubického kraje na přípravu a konání velkých kulturních projektů ...


Ohlédnutí za 19. řádným jednáním Zastupitelstva města Chrudim

V pondělí 22. května 2017 proběhlo 19. řádné jednání Zastupitelstva města Chrudim, které projednávalo celkem 20 bodů ...


Rekonstrukce ploch pro vrhačské disciplíny

Radní doporučili zastupitelům schválit přidělení účelové dotace ve výši 127,8 tisíc korun na první etapu rekonstrukce ploch pro vrhačské disciplíny na Letním stadionu v Chrudimi ...


Chrudim vypisuje zakázku na vnitřní rekonstrukci radnice

Po zahájení stavebních prací na opravě fasády nové radnice zahájilo město Chrudim kroky směřující k výběru realizátora rekonstrukce vnitřních prostor objektu ...