Jan Čechlovský
místostarosta města Chrudim

Z Chrudimě

Chrudimští úředníci obhájili titul nejpřívětivějšího úřadu v kraji

Chrudimský úřad byl již podruhé oceněn jako nejlepší ze všech 14 úřadů obcí s rozšířenou působností v kraji ...


Chrudim plánuje investice směřující k další úspoře nákladů v objektech

Radní doporučili zastupitelům schválit k realizaci celkem 9 drobnějších akcí financovaných z Fondu obnovy majetku města ...


Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Palackého třídě …

… uzavírky 22. 5. – 30. 6. 2017


Ohlédnutí za 62. jednáním Rady města Chrudim

Radní měli na svém 62. řádném jednání dne 15. května 2017 na programu celkem 12 bodů ...