Jan Čechlovský
místostarosta města Chrudim

Z Chrudimě

Navýšení alokace v programu IPRM

Intervence České národní banky proti koruně z loňského listopadu přineslo městu Chrudim příznivou zprávu


Vzniká studie rekonstrukce Lázeňské ulice

Předmětem zadání byl požadavek na rekonstrukci ulice, která by měla zůstat obousměrná


Ohlédnutí za 83. jednáním rady města

Radní měli na svém 83. řádném jednání dne 13. ledna 2014 na programu celkem 19 bodů


Příprava rekonstrukce Fibichovy ulice

Město Chrudim zahájilo rok 2014 přípravou investičních akcí, které plánuje. Již v pondělí 6. ledna proběhlo veřejné projednání projektu rekonstrukce ulice Fibichova v Chrudimi.