Jan Čechlovský
místostarosta města Chrudim

Z Chrudimě

Ohlédnutí za 28. řádným jednáním Zastupitelstva města Chrudim

Na program jednání bylo schváleno a zařazeno celkem 25 bodů.


Ohlédnutí za 95. jednáním Rady města Chrudim

Radní měli na svém 95. řádném jednání dne 17. června 2014 na programu pouze jediný bod …


Hroby a pomníky padlých vojáků dostanou nový kabát

Bylo v médiích … tentokrát 17. června 2014 v Chrudimském deníku


Bezpečnostní rada kraje nařídí další preventivní kontroly

Kraj bude do 30. června požadovat po starostech obcí s rozšířenou působností urychlenou součinnost a informace o provedení preventivních opatření.