Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Z Chrudimě

Chrudim opravila pomník obětem I. světové války ve Vlčnově

Sté výročí ukončení první světové války zastihne vlčnovský pomník, věnovaný památce obětí války, v nejlepší kondici ...


Ohlédnutí za 96. jednáním Rady města Chrudim

Radní měli na svém 96. řádném jednání dne 3. září 2018 na programu celkem 25 bodů ...


Stav chodníku v ulici Na Ostrově

V pátek 31. srpna proběhlo opakované jednání se zástupci firmy FiberTech s. r. o., Živanice ...


Navýšení základního kapitálu v Technických službách

Rada města v působnosti valné hromady schválila zvýšení základního kapitálu společnosti o 2,5 mil. korun ...