Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Z Chrudimě

Podoba jedinečné nové kašny je i na občanech

Kromě laviček a nově vysázených stromů ozdobí prostor před nádražím velkoryse řešená a originálně výtvarně pojednaná kašna ...


Chrudim pečuje i o drobné památky. Další opravy křížků, památníků a hrobů budou následovat

Chrudim pokračuje v opravách drobných památek, jako jsou hroby významných osobností, památníky či křížky v krajině ...


Sbírka na opravy zámku a parku v Medlešicích pokračuje

Zámek v Medlešicích je dlouhodobě ve stavu, který vyžaduje rekonstrukci. Spolu se zámeckým parkem je majetkem města Chrudim, jehož aktuální rozpočtové možnosti však taková rekonstrukce bohužel přesahuje ...

 


Křížek ve Vlčnově je opraven, dočká se požehnání. Jeho historie je však záhadou

Město Chrudim dokončilo opravy kamenného pomníku ukřižovaného Krista ve Vlčnově ...