Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Bohuslav Svoboda: Vláda musí přijmout opatření k ochraně lidí se sklony k těžkému průběhu COVID-19

Vláda by podle občanských demokratů měla přistoupit k větší ochraně lidí s předpoklady k těžšímu průběhu nemoci COVID-19. Koordinátor programového týmu ODS pro zdravotnictví představil základní opatření.

 

„Vláda dosud nezajistila dostatečnou ochranu osobám, které mají sklony k těžšímu průběhu nemoci COVID-19, jedná se především o lidi se sníženou imunitou, například v důsledku prodělaného onemocnění. V zájmu zajištění jejich zdraví a předcházení vysokému zatížení léčebných kapacit (lůžka JIP, plicní ventilátory) je nutné přijmout pro tuto skupinu osob, která není veliká, ale není ani zanedbatelná, zvláštní opatření,“ říká koordinátor programového týmu ODS pro zdravotnictví Bohuslav Svoboda.

Opatření by podle něj měla být následující:

  1. Pomocí praktických lékařů vytipovat osoby, které mají vzhledem ke stávajícímu zdravotnímu stavu největší sklony k závažnému průběhu COVID-19.
  2. Zajištění karantény pro tyto osoby – donáška jídla a další služby – např. prostřednictvím studentů lékařských fakult a dalších dobrovolníků, pokud nejsou zajištěny rodinou nebo přáteli.
  3. Nejde-li o osoby v důchodovém věku, zajištění pobírání nemocenské. Rozšíření možností ošetřovného pro členy jejich domácnosti. Ti mnohdy zůstávají doma, aby ochránili členy domácnosti, kteří jsou např. v onkologické léčbě.
19.3. 2020
Zdroj: Občanská demokratická strana