Jan Čechlovský
místostarosta města Chrudim

Chrudim a Znojmo jsou opět blíže užší spolupráci

Na svém posledním jednání schválili chrudimští radní plán na užší spolupráci s městem Znojmem. Text návrhu deklarace obou měst doporučili k projednání v tomto duchu i na Zastupitelstvu města Chrudimi.

Počátek vzájemných kontaktů leží v setkáních na sjezdech Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Obě města, která se pyšní prestižním titulem Historické město roku, se spontánně rozhodla četná setkání proměnit v užší partnerskou spolupráci.

„Počítáme s postupným rozvojem kontaktů nejen v rovině výměny zkušeností samospráv, například v oblastech cestovního ruchu, sportu, školství či péče o kulturní dědictví, ale také bychom rádi podpořili vzájemné poznávání a sbližování občanů obou měst,“ nastiňuje spolupráci starosta Chrudimi Petr Řezníček.

Města by tak ráda podporovala zejména budování pevných vztahů na poli kultury, sportu, vzdělávání a volnočasových aktivit mládeže a seniorů. Užitečné budou konzultace poznatků komunální sféry a činnosti místních samosprávních orgánů, společně by také obě města chtěla organizovat různé akce.

Nabízí se rovněž výměna zkušeností ze sociální péče, rýsují se akce pro seniory. V úvahu přichází rovněž vzájemná spolupráce dalších institucí a organizací.

Deklaraci o spolupráci bude projednávat Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání 19. června 2017.

6.6. 2017
Zdroj: Město Chrudim