Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Chrudim čeká další změna územního plánu, majitelé pozemků by měli zpozornět

Město Chrudim bude v příštím roce pořizovat další změnu územního plánu, tentokrát s pořadovým číslem pět.

„Vlastníci pozemků v Chrudimi by měli zpozornět, a pokud mají v záměru jakékoli budoucí změny v jejich využití, měli by to zavčas nahlásit. Oproti dřívějšku na to raději upozorňujeme s dostatečným časovým předstihem, jistě tak předejdeme nepříjemnostem,“ říká starosta Chrudimi František Pilný a připomíná tak dřívější problémy, kdy majitelé pozemků pořizování změny územního plánu včas nezaregistrovali a museli čekat až na další kolo změn. Jenže k těm mohlo dojít až v řádu měsíců nebo dokonce let.

Změnu územního plánu č. 5. město provede prostřednictvím městského úřadu a jeho Odboru územního plánu a regionálního rozvoje. Právě na zmíněný odbor proto mohou vlastníci pozemků podněty ke změně územního plánu zasílat, a to až do konce února roku 2020. Podněty bude odbor shromažďovat a vyhodnocovat, poté je postoupí k rozhodnutí zastupitelstvem města v prvním pololetí příštího roku.

Platný územní plán nebo jeho změna může výrazně ovlivnit možnost využití pozemku, především pro plánovanou výstavbu, ale i pro jiné možnosti využití. To se týká i stávajících nemovitostí.

Žádost o změnu územního plánu je možné stáhnout na chrudim.eu/formulareUPR, případně mohou majitelé pozemků kontaktovat vedoucí odd. územního plánování Ing. Alenu Starou na tel. 469 657475 nebo 739 384 648.

28.8. 2019
Zdroj: Město Chrudim