Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Chrudim pečuje i o drobné památky. Další opravy křížků, památníků a hrobů budou následovat

Chrudim pokračuje v opravách drobných památek, jako jsou hroby významných osobností, památníky či křížky v krajině. Naposledy se ve Vlčnově, chrudimské místní části, konalo slavnostní požehnání opraveného kamenného pomníku ukřižovaného Krista, připraveny jsou však další restaurátorské záměry.

Ve městě a jeho okolí je množství těchto památek, o které dosud nikdo nepečoval. To samé platí pro některé hroby významných osobností. Oficiálně totiž tyto objekty neměly žádné vlastníky. Město se je proto snažilo vyhledat; na sklonku loňského roku uplynula tříletá lhůta, kdy se mohli jejich potenciální majitelé přihlásit. „Po ukončení této lhůty byly převedeny do majetku města, což je ostatně podmínka, aby je město mohlo opravit,“ říká místostarosta Petr Lichtenberg.

„Dbáme na naši historii. Není malých památek, pokud mohu parafrázovat. I v těchto památkách je totiž kus kulturního dědictví města,“ říká starosta města František Pilný. „Plánujeme například opravy dalších křížků. Některé z nich mají vlastníka známého, a to kraj. V jejich získání nám je velmi nakloněn hejtman Martin Netolický, který slíbil – a realizuje – převod křížků do vlastnictví města. Moc mne to těší a děkuji za to,“  dodává starosta Pilný.

Kvůli finanční náročnosti pochopitelně není možné restaurovat všechny tyto památky najednou, proto se některé musí upřednostnit. „Logika jejich výběru je jednoduchá. Dojde na ty památky, kterých se týkají blížící se výročí či návaznosti na další úpravy v jejich okolí. Svou roli také hraje možnost získání dotací,“ vysvětluje Aleš Nunvář, chrudimský místostarosta zodpovědný za investice. „Všechny tyto faktory sehrály roli třeba v případě oprav pomníku ukřižovaného Krista ve Vlčnově. Dokončily se tím úpravy širší návsi, uplynulo výročí 260 let od jeho osazení a na restaurování nám přibližně pětinu přispěl kraj,“ dodává.

Město nechalo zpracovat restaurátorské záměry na restaurování hrobu JUDr. Františka Wagnera na hřbitově U Kříže, sochy sv. Jana Nepomuckého v Presích u řeky a kamenného kříže v Podfortenské ulici u mostu. Dále je v přípravách záměr restaurování pomníku Viktorína Kornela ze Všehrd na Všehrdově náměstí. V tomto případě se jedná o kulturní památku.

15.10. 2019
Zdroj: Město Chrudim