Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Chrudim řeší zadržování vody v krajině

Oteplování doprovázené sezonním suchem a přívalovými srážkami bude stále častějším jevem v naší republice. „Problém s opakujícím se suchem bereme vážně. Město Chrudim již vypracovalo adaptační strategii na klimatickou změnu, nyní jsme požádali komisi pro životní prostředí, aby přišla s konkrétními opatřeními podporujícími zadržování vody v krajině,“ říká starosta František Pilný.

Město Chrudim ale neotálí a mění přístup i k projektům parkování ve městě. „Na parkovacích stáních u bytového domu na Palackého třídě budou místo původně navrženého asfaltu použity zatravňovací vsakovací dlaždice,“ říká místostarosta Aleš Nunvář a dodává: „U budovy městského úřadu na Pardubické ulici je sice na nově vybudované části parkoviště asfaltový povrch, ale na parkovacích místech je dlažba a pod ní je štěrkové lože, kam se voda může vsáknout.“

Všechna nová parkoviště by měla být budována těmito technologiemi za použití dotací z Operačního programu Životní prostředí na využití dešťové vody v obcích. Pokud to dotační podmínky dovolí, budeme v nejbližší době žádat o dotaci např. pro lokality Na Skřivánku a     U Stadionu.

A to není všechno! Chrudim je jedním z mála měst v republice, kde probíhá kosení trávníků tzv. mulčováním. Tímto způsobem se sečou trávníky v celém městě už více než 20 let – posekaná a rozmělněná tráva se nechává v trávnících, kde zavadne a časem propadne. V místě jsou tedy zachovány příznivé mikroklimatické a mikrobiologické poměry, trávníky se přirozeně hnojí a předchází se tvorbě mechu. V letních měsících trávníky tak rychle nevysychají a nevyvážíme z města biologickou hmotu, což je z hlediska udržitelného rozvoje krok správným směrem.

„V posledních letech necháváme vyšší a vykvetlé trávníky na svazích kolem městského okruhu, na ploše vedle Penny marketu a na stráních pod Myší dírou. V sídlištích a parcích udržujeme pobytové trávníky. V letních měsících v době sucha se trávníky nesečou, minimálně jednou je však nutné posekat dvouděložné plevely,“ vysvětluje Kateřina Jánská z odboru investic, která se o městskou zeleň stará.

„Komise životního prostředí ve spolupráci s úsekem údržby zeleně také vytipuje místa, kde bychom rádi vyzkoušeli tzv. mozaikové sečení, kdy se část trávníku nechá dočasně neposekaná, ovšem jen v místech, kde je to vhodné a esteticky i provozně bezproblémové,“ dodává starosta František Pilný.

19.6. 2019
Zdroj: Občanská demokratická strana