Jan Čechlovský
místostarosta města Chrudim

Chrudim si připomene příslušníky PTP, tzv. Černé barony

V pátek 22. září od 10.30 hod. se ve vstupní hale budovy Městského úřadu Chrudim v Pardubické ulici uskuteční slavnostní odhalení pamětní desky na připomínku nedobrovolné služby příslušníků Pomocných technických praporů (dále jen PTP) z chrudimského okresu. O umístění desky požádal okresní klub PTP-VTNP.

Pomocné technické prapory či Vojenské tábory nucených prací (VTNP) byly útvary Československé lidové armády, které v letech 1950–1954 fungovaly pro internaci a převýchovu tzv. politicky nespolehlivých osob podléhajících tehdejšímu brannému zákonu.

Důležitým důvodem jejich vzniku bylo i zajištění levné pracovní síly pro vybraná hospodářská odvětví. Tyto útvary byly také nástrojem perzekuce a pracovního zneužití osob nepohodlných komunistickému režimu.

Pro označení černými výložkami jsou příslušníci PTP známi také jako Černí baroni. Toto označení se rozšířilo díky známému satirickému dílu Miloslava Švandrlíka. „Z vyprávění svého tchána Dušana Duška, který byl léta tajemníkem místní organizace PTP, moc dobře vím, že to v žádném případě nebyla taková selanka,“ říká starosta Chrudimi Petr Řezníček. „K ponižující službě byli přinuceni chlapci, kteří se ničím neprovinili. Snad jen tím, že byli syny sedláka, obchodníka, že studovali na faráře. Toto i další bezpráví minulého režimu je třeba stále připomínat,“ dodává starosta Řezníček.

Pamětní deska ponese tento nápis:

Občané, nezapomínejte na 182 mladých mužů z okresu Chrudim, kteří jako politicky nespolehliví byli v letech 1950–54 posláni do vojenských táborů nucených prací (PTP). Za toto zločinné rozhodnutí KSČ nebyl nikdo potrestán. Svoboda je základním lidským právem, které je nutno bránit.

7.9. 2017
Zdroj: Město Chrudim