Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Chrudimský sběrný dvůr od června rozšíří svoje služby

První podstatnou změnou bude od 1. června otevření RE-USE centra, kde budou občané moci zanechat vytipovaný sortiment věcí, které už doma nepotřebují (drobné předměty kuchyňského a jídelního servisu, sportovní vybavení, menší kusy nábytku apod.) a které jsou ještě schopny dalšího využití. Ty si poté budou moci zájemci za drobný poplatek odnést. Centrum bude přijímat a vydávat věci každý den, kdy je sběrný dvůr otevřen.

Další novinkou je změna otevírací doby. Týká se středy, kdy bude dopoledne sběrný dvůr uzavřen, a soboty, kdy bude naopak otevřeno až do 18.00 hodin.

„Sobota je dnem, kdy většina lidí doma uklízí, takže jim chceme vyjít vstříc a umožnit odvezení odpadu až do večerních hodin“, říká starosta František Pilný a dodává: „Kromě toho jsme zavedli možnost bezplatného odložení stavební suti do 200 kg. Snažíme se tímto způsobem eliminovat možnost vzniku černých skládek na území města a jeho okolí.“

V této souvislosti je třeba zmínit, že městské policii se daří řešit černé skládky. „Viník nejen, že dostane pokutu, ale musí také odpadky uklidit. Pokud by tak neučinil, zlikvidují je Technické služby a náklady se pak po viníkovi budou vymáhat, třeba i soudně“, vysvětluje Lukáš Dvořák, vrchní strážník Městské policie Chrudim.

17.5. 2019
Zdroj: Město Chrudim