Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Desatero problémů: nemocnice, jezdecké schody, rozlučková síň a další

Město Chrudim v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 připravilo na středu 19. února pro občany veřejné projednání Desatera problémů města. Společné setkání proběhlo i v letošním roce formou „10P – Desatero problémů“ a bylo již šestnácté v pořadí.

Tato forma setkání umožnila sestavit žebříček nejpalčivějších problémů našeho města. Občané přišli diskutovat o problémech a možnostech jejich řešení se zástupci vedení města, zastupiteli, zaměstnanci městského úřadu, ale i dalšími odborníky např. z řad neziskových organizací apod. Na setkání, kde bylo vytipováno Desatero problémů Chrudimi pro rok 2020, se sešlo cca 120 účastníků.

Setkání zahájil starosta města František Pilný, který v úvodu přiblížil přítomným stav řešení problémů v roce 2019. Následovala práce v týmech, kde jednotlivé skupiny, zaměřené na všechny oblasti rozvoje města určily své dva největší problémy.

„Mezi vybranými problémy se objevily záležitosti, jež se týkají dalších institucí, a tak nemáme možnost vyřešit je napřímo. Je to ovšem zcela jasný mandát, kterým občané na vedení města tento problém delegovali, a na nás je vstoupit do jednání,“ říká starosta města František Pilný.

V průběhu společných diskuzí byly také zaznamenány připomínky obyvatel, které přejdou dle možností do řešení příslušným odborům úřadu. „Některé z nich budou přesunuty i do projektového zásobníku ke Strategickému plánu pro udržitelný rozvoj města Chrudim,“ dodává Šárka Trunečková, koordinátorka Zdravého města a MA21.

Po společném veřejném konsenzu bylo na závěr setkání určeno Desatero problémů Chrudimi pro rok 2020:

1.         Vyvolat setkání o zachování chrudimské nemocnice v současném rozsahu

2.         Zrušit schody v Široké ulici

3.–5.    Řešit čistotu řeky Chrudimky na celém území města – odpady a nepořádek v korytě

3.–5.    Zrekonstruovat rozlučkovou síň

3.–5.    Zmodernizovat zahradu MŠ Malíka včetně nových herních a sportovních prvků

6.         Zrekonstruovat stávající sportovní halu

7.         Zrealizovat festival romské kultury

8.         Podporovat výsadbu květnatých pásů vhodných pro hmyz, zejména včely

9.         Instalovat solární panely na budovy v majetku města

10.       Vybudovat cyklostezku na Podhůru

11.       Provádět cílenou prevenci na vzniklý sociálně patologický jev

12.       Vytvořit společný kalendář kulturních i sportovních akcí

Problémy, které vzešly z tohoto setkání, budou ještě ověřeny veřejnou anketou. Ta bude probíhat především formou elektronického hlasování prostřednictvím systému Mobilní Rozhlas, který město právě nasazuje a který se naplno rozeběhne od začátku března. Kdo nemá přístup na internet, využije tištěný anketní lístek, který bude k dispozici v informačním centru na Resselově náměstí, na klientském servisu městského úřadu v Pardubické ulici, v Městské knihovně či CSSP Chrudim.

Pro všechny přítomné byl připraven doprovodný program: měření tlaku krve, cholesterolu a glykémie Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim, dětský koutek s tvořivou dílnou pro děti s Mama klubem a prezentace Místní akční skupiny Chrudimsko, z. s. a Místního akčního plánu II v ORP Chrudim.

20.2. 2020
Zdroj: Město Chrudim