Jan Čechlovský
místostarosta města Chrudim

Do první třídy se chystá v Chrudimi 201 dětí

Školní rok letos začíná 4. září. Do chrudimských základních škol nastoupí celkem 2.168 žáků, z toho 201 žáčků do prvních tříd. Do mateřských škol nastoupí celkem 868 dětí, z toho 201 dětí přijde do mateřinek poprvé.

Ani během prázdnin ale ruch ve školkách a školách neutichl – postarali se o něj řemeslníci.    V MŠ Dr. Malíka mají novou vzduchotechniku, v MŠ Strojařů se děti mohou těšit na nový výtvarný kout ve třídě a na novou přípravnou kuchyňku. V MŠ Sv. Čecha se dokončila výměna původních oken směrem do zahrady a podlah ve dvou třídách, provedlo se také nové obložení stěn schodiště včetně malování. Ani v MŠ U Stadionu se nezahálelo, byla zde dokončena rekonstrukce sociálního zařízení pro nejmenší děti.

„V objektu MŠ Sladkovského se dokončila oprava omítek horní třídy a ložnice. Při této příležitosti se rovněž vyměnily rozvody elektroinstalace a osvětlení a snížil se strop sádrokartonovým podhledem“, vysvětluje Petr Pecina, vedoucí odboru investic.

„I v základních školách se celé prázdniny pracovalo. Největší zrealizovanou akcí byla rekonstrukce kuchyně v ZŠ U Stadionu. Tady se ovšem stavební činnost ještě nezastavila, ale přesunula se před objekt, kde probíhá kompletní zateplení objektu,“ dodává k prázdninovým investičním akcím starosta Petr Řezníček. V ZŠ Dr. Malíka se zrekonstruovalo a rozšiřovalo sociální zařízení dětí u tělocvičen a sociální zařízení dívek v učebním pavilonu.

30.8. 2017
Zdroj: Město Chrudim