Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Elektrárna na střeše úřadu nemusí být poslední

Střechu jednoho z objektů městského úřadu v Chrudimi pokryly fotovoltaické panely. Město tak pokračuje ve snaze snižovat energetickou náročnost budov ve svém majetku.

„Město má v majetku více budov, kde využití fotovoltaiky přichází v úvahu. Na objektu městského úřadu máme příležitost řádně toto zařízení vyzkoušet a vše vyhodnotit. Pak se město může rozhodnout, zda bude fotovoltaiku využívat i jinde,“ řekl místostarosta Jan Čechlovský.

Vybranou budovou je objekt na dvoře městského úřadu v Pardubické ulici (na snímku v popředí), kde sídlí místní Orgán sociálněprávní ochrany dětí.

„Uvažování v delším časovém horizontu a koncepční práce je ta správná cesta, jak dojít k efektivnímu hospodaření. Důležitou pomocí je v tomto případě energetický manažer, který zmíněné zásady uvádí do života,“ uvedl starosta města Petr Řezníček.

Další opatření směřující k lepšímu hospodaření s energiemi probíhají v objektech základních a mateřských škol. Jde o investice například do výměny osvětlení, on-line sledování vody, dálkové regulace topení nebo úpravy bojlerů. „V letošním roce investujeme do úsporných opatření téměř 1,4 milionu korun,“ dodal starosta. Z toho fotovoltaická elektrárna o výkonu 22 kWp tvoří zhruba polovinu nákladů.

Akce je hrazena z Fondu obnovy majetku města.

Ten plní prostředky získané z úsporných opatření a částečně výnosy z prodeje nepotřebného majetku.

28.7. 2018
Zdroj: Chrudimský deník