Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Hala očima architektů

Město finišuje s přípravou Architektonicko – urbanistické soutěže o návrh na rekonstrukci sportovní haly. Už proběhla dvě jednání soutěžní poroty. Na ustavujícím jednání si porota zvolila svého předsedu a místopředsedu a začala projednávat návrh soutěžních podmínek. Na svém druhém jednání porotci odsouhlasili finální znění soutěžních podmínek a doporučili městu jejich předložení České komoře architektů ke konečnému schválení.„Nyní bude návrh na vypsání soutěže předložen ke schválení radě města Chrudim. Předpokládám, že samotná soutěž bude vyhlášena ještě do konce února,“ uvedl místostarosta Jan Čechlovský.

12.2. 2014
Zdroj: Chrudimský deník