Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Hodnotíme tradiční salvátorskou pouť – i letos proběhla bez komplikací

Na chrudimské pouti bylo ve dnech 9. až 11. srpna k vidění 54 atrakcí a přibližně 240 prodejních stánků s nabídkou různého zboží a občerstvení. „Za jejich umístění bylo celkem vybráno 789 705 Kč, což je druhá nejvyšší částka za uplynulých deset let,“ řekl místostarosta města Petr Lichtenberg.

„Letošní plán rozmístění atrakcí v centru města se zásadně nelišil od těch předchozích a stejně jako v minulých letech jej připravila Chrudimská beseda ve spolupráci s Odborem správy majetku, který zároveň zajišťoval stánkový prodej,“ doplnil starosta František Pilný.

Technickou přípravu veřejných prostranství a jejich úklid zajistila společnost Technické služby Chrudim 2000, s. r. o., jejíž ředitel Zdeněk Kolář uvedl: „Chrudimskou pouť jsme zabezpečili 42 kontejnery na směsný odpad a plasty a čtyřmi velkoobjemovými kontejnery na směsný komunální odpad, které se vyvážely v sobotu a v neděli ráno svozovým vozidlem na směsný odpad. Bohužel ani tohle nestačilo. Úklid komunikací prováděli naši zaměstnanci vždy ráno mezi šestou a osmou hodinou čistícím vozem Ravo a poházené odpadky sbírali také ručně. Veškeré zabezpečení pouti, včetně následného úklidu, vyšlo na částku 306 800 Kč.

Celkový úklid náměstí a přilehlých lokalit byl prováděn v pondělí 12. srpna od 4.00 hodin a ukončen byl v 7.00 hodin, v následujících dnech potom proběhl úklid přístupových komunikací a drobné opravy komunikací a chodníků v režii Odboru investic. Během pouti a po skončení úklidu bylo odvezeno celkem 10,4 tuny komunálního a tříděného odpadu.

„Jsem moc rád, že se podařilo uklidit náměstí a přilehlé okolí v brzkých ranních hodinách a že na majetku města nedošlo k žádným závažnějším škodám,“ dodal na závěr starosta František Pilný.

19.8. 2019
Zdroj: Město Chrudim