Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Hospodaření města Chrudimi v roce 2018

Na svém posledním jednání vzala rada města na vědomí Závěrečný účet města Chrudim za rok 2018 a doporučila jej ke schválení zastupitelstvu, které se bude konat 27. května.

„Hospodaření města bylo stabilní, dosáhli jsme výrazně lepších příjmů, než bylo plánováno, a celkový zůstatek finančních prostředků na účtech města oproti roku 2017 je o 27 mil. Kč vyšší,“ říká místostarosta města Petr Lichtenberg, v jehož gesci je finanční odbor, a dodává: „Město pokračovalo v trendu cíleného umořování dluhu tak, aby se jeho závazky snížily.“

Za minulý rok bylo dosaženo výsledku hospodaření ve výši 74,7 mil. Kč, zůstatek finančních rezerv roku 2018 činil 85,13 mil. Kč a fondy města byly ve výši 4,3 mil. Kč, což se rovná zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2018 ve výši 164,1 mil. Kč.

Na splátkách úvěrů bylo v roce 2018 zaplaceno 15,2 mil. Kč a celková úvěrová zadluženost klesla na 45 mil. Kč. K tomu přidává místostarosta Petr Lichtenberg zajímavé číslo: „Reálný fyzický dluh na obyvatele byl ke konci roku ve výši 1.949 Kč, oproti předchozímu roku klesl o 664 Kč.“    

Na údržbu a rozvoj majetku města byla proinvestována částka ve výši 121,7 mil. Kč, z toho 113,1 mil. Kč připadlo do rozpočtu Odboru investic. „Největšími akcemi loňského roku byla závěrečná etapa opravy vnější fasády a oken na budově Chrudimské besedy ve výši 14 mil. Kč, snížení energetické náročnosti budovy MŠ Víta Nejedlého za 10,4 mil. Kč a rekonstrukce tělocvičny ZŠ Dr. Peška, která stála 6,45 mil. Kč,“ říká místostarosta Aleš Nunvář, zodpovědný za Odbor investic, a upřesňuje: „Do oprav a běžné údržby mateřských a základních škol bylo v loňském roce investováno celkem přes 36 mil. Kč.“  

Příspěvkové organizace (15 subjektů) obdržely z rozpočtu města finanční prostředky v celkové výši 76.703.701 Kč, z toho částku 14,7 mil. Kč poskytl na dotacích Pardubický kraj.

Stejně jako v minulých letech byly v rozpočtu vyčleněny i prostředky určené na podporu sportovních, kulturních, sociálních a jiných aktivit ve výši celkem 8,1 mil. Kč.

20.5. 2019
Zdroj: Město Chrudim