Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Informace z města rovnou do kapsy: radnice zavádí Mobilní Rozhlas

Chrudimská radnice od začátku března zavádí další cestu, kterou budou k občanům proudit informace. Již existující spektrum informačních kanálů nyní rozšíří Mobilní Rozhlas. Projekt, který umožní efektivní komunikaci s občany na více platformách: přes aplikaci pro chytrý telefon, přes webové stránky, e-mail i pomocí SMS.

„Jde o moderní způsob komunikace, kdy již občan nemusí pátrat po informacích, jež potřebuje. Naopak informace přijdou za ním, až do mobilního telefonu v jeho kapse,“ říká starosta města František Pilný. „Pochopitelně jen pokud o to sám občan projeví zájem,“ dodává.

Uživatel si sám zvolí, jaké informace chce dostávat. Kultura není to pravé? Nevadí, snadno si lze nastavit tematické okruhy, jež uživatele zajímají. Podmínka je jediná, a sice registrace. Registrovat se lze on-line na webu chrudim.mobilnirozhlas.cz, přes aplikaci v telefonu, nebo vyplněním tištěného formuláře.

„Rozšíříme možnosti komunikace s využitím současných technologií. Zároveň nasazením Mobilního Rozhlasu plníme programové prohlášení v oblasti komunikace s občany,“ říká místostarosta Pavel Štěpánek. „Už připravuji některé ankety v oblasti dopravy a těším se, až začneme tento nástroj plně využívat,“ zmiňuje další důležitou součást systému, a sice možnost vytváření jednoduchých anket a průzkumů. V reálném čase tedy bude možné konzultovat některá rozhodnutí s občany, což samosprávě umožní plánovat další kroky.

„Hned v příštích dnech například spustíme ověřovací anketu k Desateru problémů města, později občané využijí Mobilní rozhlas při rozhodování o participativním rozpočtu, kde můžou jednoduše přidělit hlas projektu, který je zaujal,“ líčí Šárka Trunečková z projektu Zdravé město Chrudim a MA 21, který zavádění nového systému pro město a úřad koordinuje.

Pokud se uživatel v systému zaregistruje i se svým telefonním číslem a sdělí svoji adresu, může obdržet zásadní informace v případě krizových situací. Kromě toho jej úřad může zavčas upozornit na odstávku, havárii nebo blokové čištění v blízkosti bydliště. Občany, kterých se odstávka netýká, naopak žádné zprávy obtěžovat nebudou. Informace v krizových situacích již nyní občané dostávají pomocí SMS zpráv díky systému InfoKanál, aplikace Mobilní Rozhlas oproti těmto zprávám umožní rozeslat komplexnější informace, s přílohou, fotografií, mapou, sadou doporučených opatření apod. Ve výjimečných případech lze rozesílat i hlasové zprávy. Oba systémy, InfoKanál i Mobilní Rozhlas, nyní poběží souběžně.

Důležitá zpráva tedy občany zastihne, ať už jsou kdekoli. A odkudkoli zase oni mohou úřad upozornit na nepořádek po městě, závady, vandalismus či jiné neduhy. Aplikace Mobilní Rozhlas tedy zastane stejnou úlohu jako již využívaná aplikace Všímálek. Obě aplikace nejprve poběží paralelně, po uplynutí přechodného období bude úřad a město využívat již jen Mobilní Rozhlas.

Aplikaci pro chytré telefony lze stáhnout na místech obvyklých jak pro systém Android, tak i iOS. Tištěné formuláře budou k dispozici v Informačním a turistickém centru na Resselově náměstí, v klientském servisu v přízemí městského úřadu v Pardubické ulici a v městské knihovně. Ve zmíněných místech se lze registrovat i elektronicky, proškolení zaměstnanci se vším pomůžou.

20.2. 2020
Zdroj: Město Chrudim