Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Jiří Málek

Jana Čechlovského znám od dob, kdy byl starostou Chrudimi. Jeho funkční období se časově překrývalo s mým působením ve funkci rektora Univerzity Pardubice. Poměrně často jsme se vídali a hovořili obecněji i
konkrétněji o rozvoji měst a institucí a hledali možnosti vzájemné spolupráce. Pochopitelně jsem sledoval i jeho následné působení v Poslanecké sněmovně, kde se věnoval zejména sociální oblasti. Poznal jsem jej jako člověka, který se nebojí prosazovat i nepopulární názory a dokáže držet slovo. Velmi jsem oceňoval nejen jeho práci pro město, zájem o širší okruh věcí, schopnost jasně popsat a formulovat problémy, ale hlavně snahu pomoci lidem. Přeji mu nezdolné pracovní nasazení a hodně úspěchů v práci pro veřejnost.

Jiří Málek
Místopředseda Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace
 

8.9. 2014