Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

K novele zákona o veřejných zakázkách

Včerejším dnem začala platit novela zákona o veřejných zakázkách, která přinesla několik menších technických změn a především změnu limitů u zakázek malého rozsahu, a to ve výši, která platila před prvním dubnem loňského roku (konkrétně hranice dvou milionů u služeb a šesti milionů u stavebních prací).

Považuji tuto změnu, kterou mimochodem při loňském projednávání zákonného opatření navrhli senátoři, za správnou. Hrozilo totiž, že nedojde-li k žádné změně, začne od 1. ledna letošního roku platit hranice pro zakázky malého rozsahu na milion korun.

Jakkoliv vnímám kritické hlasy některých protransparentních organizací, je nutné poznamenat, že předposlední novela zákona o veřejných zakázkách přinesla řadu nových pravidel, která zkomplikovala a zvýšila administraci procesu veřejných zakázek, a pokud by ještě navíc měla platit původně plánovaná hranice jednoho milionu korun, znamenalo by to, že obce budou velmi složitě administrovat zakázky na každou větší opravu chodníku nebo dětského hřiště, že se dostanou na hranici možnosti respektive nemožnosti úspěšně čerpat finanční prostředky z dotačních titulů, a podobně.

Pro obce je to tedy jednoznačně dobrá zpráva!

2.1. 2014