Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Křížek ve Vlčnově je opraven, dočká se požehnání. Jeho historie je však záhadou

Město Chrudim dokončilo opravy kamenného pomníku ukřižovaného Krista ve Vlčnově, chrudimské místní části. Navázalo tak na loňské opravy zdejšího pomníku obětem I. světové války a úpravy okolního prostoru včetně laviček.

Materiál některých částí křížku a jeho podstavce byl povětrnostními vlivy značně degradován a nezbylo, než je nahradit novými. „Na první pohled viditelné bylo rovněž poškození samotné figury Krista, jíž chyběla část hrudi a nohy od kotníků dolů. Nyní má pomník s křížkem, i samotný Kristus opět důstojnou podobu, jak si taková sakrální památka zaslouží,“ říká starosta František Pilný.

Restaurátor si také musel poradit s necitlivými zásahy svých předchůdců, nevhodné vysprávky a tmely nahradil příhodnějšími materiály. Ošetřený pomník do budoucna pomůže ochránit hydrofobní nástřik, díky kterému by se na pískovci již neměly mechy a lišejníky tak snadno usazovat. Péče se dostalo i kovovým prvkům, které tvoří plůtek kolem pomníku. Ty byly otryskány, nově natřeny antikorozní barvou a následně opět osazeny.

Na práce chrudimského restaurátora navázala i úprava okolí. Na základě zpracované koncepční studie byl okolní prostor oživen výsadbou keřů, trvalek a cibulovin.

„Zajímavé bylo pátrání po historii křížku. V archivech a v soupisech památek se nic nenašlo, ač v případě jiných vsí v okolí Chrudimi jsou podobné památky uváděny. Vzhledem k dataci na soklu kříže lze uvažovat o jeho vzniku v reakci na vojenské operace v době sedmileté války v letech 1756–1763. Absence záznamu o křížku v církevních archivech pak naznačuje, že mohl být zřízen soukromou osobou nebo obcí. Zároveň je možné, že kříž je mladší než sokl a že jeho současné umístění není původní,“ říká starosta Pilný.

Křížku s Kristem se o svátku sv. Václava v sobotu 28. září od 10 hod. dostane požehnání, a to z rukou chrudimského arciděkana P. Jiřího Heblta. Slavnost doprovodí pěvecký sbor Salvátor. Z Chrudimi je zajištěna doprava mikrobusem zdarma. Mikrobus vyrazí od kostela na Resselově náměstí v 9.40 hod. Místa by si zájemci měli zarezervovat na tel. 469 657 821 nebo 773 993 333, popřípadě v Turistické informačním centru na Resselově náměstí čp. 1.

Restaurátorské práce vyšly město Chrudim na 149 500 Kč včetně 15 % DPH, částkou 30 000 Kč se na nákladech podílel kraj, a to díky dotačnímu programu Podpora památkové péče v Pardubickém kraji.

25.9. 2019
Zdroj: Město Chrudim