Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Magda Křivanová

S Honzou se známe už hodně dlouho. Moje první setkání s ním si dodnes pamatuji. V duchu jsem si říkala, „co je to za sebevědomého, prostořekého i když pohledného mladíka na chrudimské radnici, se kterým bych měla spolupracovat?“ Odpověď jsem našla až po nějaké době, když se stal starostou Chrudimě. Krátce po jeho zvolení mi zazvonil telefon s žádostí o pracovní schůzku. Po delším hovoru jsem zjistila, že přede mnou sedí muž se zdravým sebevědomím, přirozenou přímočarostí, moudrými názory a velkou pracovitostí. Ještě téhož dne jsme našli společnou řeč a do té doby přetrvávající ledy mezi Hlinskem a Chrudimí roztály. Mám ráda lidi, kteří pojmenovávají věci pravými jmény, nebojí se nahlas říkat i to, co v daný okamžik nemusí být právě populární, a především, kteří drží své slovo. Vážím si ho i proto, že zůstává stále stejný, osobitý a přátelský v jakékoliv pozici, kterou zastává. Přeji Honzovi, aby mu práce pro „chrudimské“ přinášela nadále radost a uspokojení a Chrudimi přeji Honzu Čechlovského.

16.5. 2014