Jan Čechlovský
místostarosta města Chrudim

Města Chrudim a Znojmo stvrdila svou spolupráci

V pátek 8. září 2017 stvrdila města Chrudim a Znojmo svou spolupráci deklarací upravující jejich vzájemný vztah.

Znění Deklarace o spolupráci mezi městem Chrudim a městem Znojmo projednalo a odsouhlasilo Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání 19. června 2017, samotný podpis připojili pod dokument starostové obou měst u příležitosti Národního zahájení Dnů evropského dědictví v Chrudimi v pátek 8. září 2017.

Počátek vzájemných kontaktů Athén východních Čech a města s přívlastkem leží v setkáních na sjezdech Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Obě města, která se pyšní prestižním titulem Historické město roku, se spontánně rozhodla četná setkání proměnit v užší partnerskou spolupráci.

„Kulturní dědictví a péče o něj, cestovní ruch, sport, školství nebo výměna zkušeností samospráv, to je jasný půdorys naší spolupráce. Rádi bychom také ale podpořili vzájemné poznávání a sbližování občanů obou měst,“ říká ke spolupráci starosta Chrudimi Petr Řezníček.

Města by tak ráda podporovala zejména budování pevných vztahů na poli kultury, sportu, vzdělávání a volnočasových aktivit mládeže a seniorů. Užitečné budou konzultace poznatků komunální sféry a činnosti místních samosprávních orgánů, společně by také obě města chtěla organizovat různé akce.

Nabízí se rovněž výměna zkušeností ze sociální péče, rýsují se akce pro seniory. V úvahu přichází rovněž vzájemná spolupráce dalších institucí a organizací.

11.9. 2017
Zdroj: Město Chrudim