Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Město chystá další změnu územního plánu. Důvodem je rozšíření vojenské posádky

Město Chrudim chystá další změnu územního plánu. Cílem této změny je rozšířit plochu stávajících kasáren kpt. Otakara Jaroše, a to v souvislosti s avizovanou transformací 43. výsadkového praporu Chrudim na výsadkový pluk.

„Celá změna se týká pouze plochy o výměře takřka 5 ha, která se stávajícími kasárnami bezprostředně sousedí. Pořízení změny vyvolané na žádost Ministerstva obrany ČR již ostatně schválilo zastupitelstvo města v červnu tohoto roku,“ říká Aleš Nunvář, místostarosta Chrudimi a zastupitel pověřený pro územní plán.

„Jasně jsme ministerstvu i armádě deklarovali úzkou součinnost, koneckonců se jedná o veřejně prospěšnou stavbu k zajišťování obrany a bezpečnosti státu. Rozšíření chrudimské posádky na pluk také městu přinese mnohé příležitosti k dalšímu rozvoji,“ říká starosta města František Pilný.

Změna je pořizována zkráceným postupem dle stavebního zákona a její návrh je předkládán bez variantních řešení. Obsahem projednání je změna funkčního využití pozemku sousedícího se stávajícími kasárnami z plochy zemědělské a z plochy veřejného prostranství na plochy specifické – vojsko. Součástí změny č. 4 územního plánu Chrudim je i zpracování dokumentace vyhodnocení vlivů na životní prostředí z důvodu územního rozsahu změny. Zpracovatelka tohoto vyhodnocení navrhuje, aby příslušný úřad vydal k věci souhlasné stanovisko.

Změna územního plánu bude v souladu se zněním stavebního zákona projednána veřejně, v pondělí 4. listopadu 2019 od 16 hod. se tak zájemci o další podrobnosti mohou dostavit na Městský úřad Chrudim do zasedací místnosti zastupitelstva (ve 2. patře budovy městského úřadu v Pardubické ul. čp. 67). Dokumentace je ovšem k nahlédnutí také na přímo na Odboru územního plánování a regionálního rozvoje – oddělení územního plánování a rovněž na webových stránkách města Chrudim v sekci příslušného odboru (oddíl územně plánovací dokumentace). Připomínky či námitky k návrhu změny je možné podat nejpozději do 11. listopadu 2019.

V areálu kasáren v příštích letech vznikne parkovací dům s kapacitou pro 350 vozidel, na jižní straně areálu venkovní parkoviště s kapacitou 150 vozidel. Nový vjezd do kasáren umožní bezpečný vjezd a výjezd do/z areálu a sníží hlučnost. V kasárnech dále budou rozšířeny a modernizovány budovy štábu, skladu, kuchyně, garážová stání atd., avizována je rovněž stavba ekologické myčky na vozidla.

30.10. 2019
Zdroj: Město Chrudim