Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Město chystá obnovu sportovní haly

Chrudim připravuje architektonicko–urbanistickou soutěž o návrh na rekonstrukci Sportovní haly v Chrudimi. Porota má už dvě jednání za sebou. Porotci odsouhlasili finální znění soutěžních podmínek a doporučili městu Chrudim, jako vyhlašovateli, jejich předložení České komoře architektů ke konečnému schválení. „Předpokládám, že samotná soutěž bude vyhlášena ještě do konce měsíce února,“ uvedl místostarosta Jan Čechlovský.

18.2. 2014
Zdroj: Mladá fronta DNES (Kraj Pardubický)