Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Miroslava Němcová

Jako dlouholetou poslankyni mě překvapila schopnost Jana Čechlovského velmi rychle se vpravit do práce v Poslanecké sněmovně. Věnoval se různým otázkám a byl aktivní od samého počátku. Nakonec velkou část své práce věnoval oblasti sociální. Přicházel připravený a schopný argumentovat. Vážím si lidí, kteří jsou uvážliví, ale zároveň rychlí. Jan Čechlovský uměl o své představě vyjednávat kvalifikovaně, věcně, nevyhledával střety, ale snažil se dojít k rozumným a přijatelným kompromisům.
Mrzí mě, že již není poslancem. Výrazně tady v zákonodárném sboru chybí, ale jsem velmi ráda, že ve veřejné službě občanům hodlá zůstat. Dnes se do politiky - ani malé ani velké - nikdo moc nehrne. Vážím si tedy těch, kteří již zkušenost mají, vědí, co to bude znamenat, kolik času a energie budou muset do veřejné služby vložit na úkor svého soukromí. Jana Čechlovského budu vždy podporovat.

Miroslava Němcová
poslankyně Parlamentu ČR
předsedkyně mandátového a imunitního výboru

24.3. 2014