Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Neziskovky dostanou přímé dotace

Víme o tom

Vedení města podepsalo smlouvy o poskytnutí přímé dotace pro dvanáct neziskových organizací. Přímé dotace v souhrnné výši téměř 1,75 mil. Kč schválilo ve druhé polovině prosince 2013 Zastupitelstvo města Chrudim.

Mezi příjemci jsou většinou organizace poskytující sociální nebo jiné pomáhající služby.
„Již řadu let se snažíme poskytovat finanční prostředky alespoň z přímých dotací hned na začátku roku, protože víme, jak složité období to pro řadu neziskových organizací je,“ říká místostarosta Jan Čechlovský.

Vedle toho jsou v současné době příslušnými komisemi hodnoceny a posuzovány žádosti o dotace v kategoriích příspěvků na podporu sportu a tělovýchovy, kulturních dotací, grantů a dotací ostatních – nezařaditelných mezi sport a kulturu. Souhrnná suma k rozdělení ve zmíněných oblastech může činit až 3,4 milionu korun. O poskytnutí jednotlivých dotací by měly rozhodnout rada města nebo zastupitelstvo zhruba do poloviny března.

11.2. 2014
Zdroj: Chrudimský deník