Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Nová studie areálu za Muzeem vytváří dojem „lesního kina“

V květnu uběhne 12 let od chvíle, kdy Rada města Chrudimi rozhodla o trvalém zrušení provozu letního kina a záměru revitalizovat celé území v rozsahu od budovy Muzea až po soutok s náhonem. Během následujících let však došlo k přehodnocení tohoto rozhodnutí. Představeno bylo několik možných řešení, ustavena pracovní skupina, proběhlo několik projednání s veřejností. Aktuální studii představí občanům městský architekt Marek Janatka, a to v úterý 23. dubna 2019 v 17.30 hodin ve velkém sále Muzea.

Od června 2011 byl areál vypůjčen občanskému sdružení MaChr za Chrudim malebnou za účelem provozování kulturních, společenských a zájmových akcí. V průběhu následujících let došlo k řadě jednání mezi zástupci města a sdružením ve snaze najít kompromis mezi projektem zpracovávaným Ateliérem K2 a požadavkem na zachování provozu letního kina.

Na základě výstupů a připomínek z veřejných projednání proběhlo několik setkání zástupců pracovní skupiny vzájemně i s architektem Václavem Škardou a na konci března 2018 se všichni shodli na návrhu konceptu řešení areálu za Muzeem, ve kterém zůstává zachován areál letního kina, zadlážděný prostor nádvoří i koncept parku ve zbývající části poloostrova. Nyní tedy představujeme finální návrh řešení tohoto území.

Území se nachází v těsné blízkosti centra města, prostor za muzeem působí jako poloostrov, vytvořený mezi řekou a náhonem. Vévodí mu monumentální budova Chrudimské besedy s velkým společenským sálem, zadní venkovní schodiště propojuje vstupní prostor budovy s přírodním poloostrovem, kterému svojí centrální polohou dominuje areál letního kina s pevnou promítací plochou o rozměru 21,5 x 10,5 metrů a stupňovitě vystupující hlediště.

„Navrhované úpravy by měly z areálu učinit významný veřejný prostor města s plochami otevřenými široké veřejnosti. Prostor, kde budou lidé trávit volný čas, setkávat se, chodit na procházky,“ říká František Pilný, starosta města.

Poloostrov bude rozdělen na dvě propojené části – městskou a přírodní. První bude zpevněné nádvoří, přiléhající k budově Muzea, druhá pak městská zahrada s letním amfiteátrem. Nádvoří bude zaplněno kavárenskými stolky, návštěvníky s hrajícími si dětmi či hráči pétanque. Od zahrady bude odděleno nízkou zdí. Jeho část bude vydlážděna kamennou dlažbou se 14 parkovacími místy pro potřeby Chrudimské besedy, zbytek plochy bude z mlatu. Na kraji nádvoří bude umístěna nová promítací kabina, v přízemí této budovy bude bufet a zázemí.

Přírodní část má přímou návaznost na říční krajinu s přístupem k vodě. Letní kino uprostřed je zachováno, hlediště umožní univerzální využití od projekce letního kina, divadelních vystoupení, hudebních produkcí s taneční plochou až po vystoupení velkého hudebního tělesa. Hlediště využívá původní svahování, jeho kapacita bude kolem 300 míst k sezení na pevných lavicích a dalších asi 200 míst bude k dispozici na travnatých plochách kolem. Mezi jevištěm a hledištěm je rovná plocha určená např. pro tanec či umístění mobilního pódia.

V zahradě bude zachováno co největší množství stávajících vzrostlých stromů. Terén bude upraven přírodní formou a jedinou stavbou zde zůstane stávající konstrukce promítacího plátna. Plocha u Chrudimky bude místem pro odpočinek, pikniky, posezení na dekách. V trojúhelníkové ploše svahované k náhonu může být umístěné přírodní dětské hřiště, plocha u soutoku řeky a náhonu bude doplněna o prostor k sezení. Břehy zůstanou v původní podobě a přístup k řece usnadní přírodní terasy a schody. Cílem je vytvoření dojmu „lesního kina“ obklopeného stromy.

„Revitalizace areálu za Muzeem bude pravděpodobně rozdělena do několika etap. První stavební etapou by pak byla rekonstrukce letního kina a sadové úpravy poloostrova, v další etapě by bylo přestavěno nádvoří, vše bude ale záležet na finančních možnostech města v příštích letech,“ upřesňuje místostarosta Aleš Nunvář.

11.4. 2019
Zdroj: Město Chrudim