Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

ODS: Předkládáme ekonomická opatření, která pomohou lidem, podnikatelům i firmám

Občanští demokraté představili konkrétní ekonomický balíček na pomoc všem postiženým koronavirem. Pro OSVČ navrhují například odpuštění daně z příjmu, pro firmy zrušení záloh na daně a lidem zvýšení základní slevy na poplatníka daně. ODS předkládá i další okamžitá, krátkodobá i střednědobá opatření. 

 

„Představujeme opatření ve třech oblastech. Ta, která se dají udělat okamžitě na základě rozhodnutí vlády, krátkodobá, která budou řešit zejména cash flow podnikatelů očekávaný propad jejich tržeb a příjmů, ale i situaci zaměstnanců, a pak ta střednědobá, která by ekonomice měla prospět jako celku, aby se s touto situací vyrovnala, sdělil předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

„Myslíme si, že není možné čekat na ekonomické predikce, jak před pár dny zmínila paní ministryně financí. Je potřeba nabídnout konkrétní opatření, která okamžitě pomohou lidem, podnikatelům i firmám, uvedl člen programového týmu ODS pro ekonomiku Jan Skopeček

„V první řadě musíme ochránit zdraví a životy obyvatel. A zvláště těch v první linii, tedy lékařů a zdravotníků, kteří zatím nemají dostatek ochranných pomůcek. Zadruhé musíme řešit ekonomické dopady pandemie. Je potřeba pomoci lidem, kteří bezprostředně pocítí ekonomické dopady. Předkládáme náš první ekonomický balíček k řešení následků krize kolem koronaviru. Nabízíme vládě podanou ruku a chceme se domluvit na společných opatřeních ve prospěch českých občanů,“ dodává předseda ODS Petr Fiala.

Tři druhy opatření

  1. Okamžitá opatření
  2. Opatření, která zmírní dopady na firmy, ale i zaměstnance
  3. Opatření střednědobá 

1. Okamžitá opatření

a)   Odklad platby daně z příjmu – ministryně by měla prominout příslušenství daně, díky čemuž je možný posun termínu, a to ve chvíli, kdy ministryně zveřejní ve zpravodaji, že se promíjí pokuta a následný úrok, čímž fakticky dosáhne posunu termínů pro podání.

b)   Zrušení zálohy daně z příjmu k 15. 3., a následně i 15. 6. – ve chvíli takovéto mimořádné situace, která může likvidovat české podniky a podnikatele, není na místě jim zadržovat další peníze.

c)   Zkrácení lhůty pro vrácení odpočtu DPH na 30, či dokonce 15 dnů – obdobný příklad, je nutné zařídit, aby čeští podnikatelé měli co nejdříve dostupnou hotovost a není důvod pro to, aby v takovéto chvíli stát zadržoval jejich peníze.

d)   Posunutí 3. a 4. vlny EET – lékaři, ale i živnostníci mají v tuto chvíli naprosto jiné starosti než zajišťovat EET.

2. Opatření, která zmírní dopady na firmy, ale i zaměstnance

a)   Prodloužení doby pro možné pobírání náhrady mzdy formou tzv. „ošetřovného“ – namísto 9, resp. 16 dnů, jak je tomu nyní, a pouze v případě obdobného zásahu vyšší moci, by měli mít rodiče garantovaný příjem (ve stávající 60% výši), a to na celou dobu nařízenou vládou. To znamená, že veškeré náklady na prodloužené ošetřovné ponese stát.

b)   Pro případy karantény zavedení opatření, kdy zaměstnanec obdrží 100 % příjmu, kdy 50 % platí zaměstnavatel (namísto stávajících 60 %) a 50 % stát. V tuto chvíli v případě karantény, která je hodnocena jako překážka na straně zaměstnavatele, nesou veškeré náklady podnikatelé, což vůči nim není spravedlivé.

c)   Odpuštění daně z příjmu pro OSVČ

3. Opatření střednědobá

a)   Snížení daně z příjmu právnických osob o 1 procentní bod.

b)   Zvýšení základní slevy na poplatníka daně, popřípadě jiný daňový nástroj ve prospěch zvýšení čistých příjmů občanů tak, abychom neohrozili spotřební výdaje domácností.

c)   Snížení vedlejších nákladů práce prostřednictvím snížení odvodů na aktivní politiku zaměstnanosti na polovinu.

12.3. 2020
Zdroj: Občanská demokratická strana