Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

ODS: Senátoři vyzvali vládu k okamžitému zajištění ochranných prostředků a jednání dle krizového říz

Senátoři ODS společně s dalšími členy horní komory oceňují 100% nasazení všech, kteří jsou v první linii, solidaritu občanů i jejich zodpovědný přístup k bezpečnostním opatřením. Jsou si vědomi, že tato krizová situace je velmi vážná a bude mít velké ekonomické dopady na společnost. A proto jsme vládu vyzvali, aby neprodleně zajistila dostatečné množství ochranných pomůcek pro celou Českou republiku, podávala pravdivé informace a postupovala dle odborného krizového řízení.

V této pro nás všechny nestandardní situaci teď není prostor krok za krokem hodnotit, co se mělo stát a nestalo se, na to bezesporu bude čas později. Ale vycházíme-li ze skutečnosti, že krizový štáb začal fungovat později než měl, a stále jsme v situaci, kdy nejsou zabezpečeny základní ochranné prostředky ani pro zdravotníky, celý integrovaný záchranný systém a všechny ostatní, kteří v první linii zabezpečují elementární služby pro každodenní život, o obyvatelstvu už ani nemluvě, tak to nepovažuji za příznivý stav a zvládnutí situace. Přesto jsem přesvědčen, že ji zvládnout lze. Máme jasná pravidla krizového řízení, odborníky na zvládnutí podobných mimořádností, skvělý a funkční integrovaný záchranný systém, zdravotníky v terénu i v nemocnicích, máme občany, kteří již mnohokráte prokázali obrovskou vlnu vzájemné solidarity. Proto jsem přesvědčen, že se má primárně nejen pro zdravotníky, ale i obyvatelstvo zajistit dostatek ochranných pomůcek, a hlavně chceme podpořit všechny správné kroky vlády při řešení v rámci systému krizového řízení," uvedl předseda senátorského klubu ODS Martin Červíček

Schválené usnesení Senátu Parlamentu ČR považuji za vyvážené a odpovídající současnému stavu i průběhu dnů minulých. Společně s většinou kolegů z klubu jsem nepodpořil bod vyzývající vládu k vyvození důsledků na nedostatek ochranných prostředků, toto je v tuto chvíli předčasné a nedůležité. Jako podstatné považuji ocenění všech občanů, kteří v současnosti bojují s pandemií a všech těch, kteří zodpovědně přijímají a plní přijatá bezpečnostní opatření. Ale nemohli jsme se vyhnout nejen diskusi, ale i kritickému zhodnocení postupu zejména pana premiéra, především v oblasti krizového řízení, kdy před efektivními opatřeními měla přednost sebeprezentace," sdělil senátor ODS Zdeněk Nytra.

18.3. 2020
Zdroj: Občanská demokratická strana