Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Ohlédnutí za 3. jednáním Zastupitelstva města Chrudim

V pondělí 25. března proběhlo třetí jednání chrudimského zastupitelstva. Protože se předchozí jednání konalo přesně před čtyřmi týdny, nebylo toho na programu mnoho – dá se říci, že se jednání konalo hlavně kvůli rozdělení sportovních a kulturních dotací.

Bod

Tisk

Věc

Předkládá

1.

Z-1385

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2019 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2019

Petr Lichtenberg, místostarosta

2.

Z-1382

Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 3/2019, o městských zónách

František Pilný, starosta

3.

Z-1383

Přidělení kulturních dotací na rok 2019

František Pilný, starosta

4.

Z-1386

Přidělení sportovních dotací na rok 2019 - 1. kolo

František Pilný, starosta

5.

Z-1393

Osobnost města Chrudim za rok 2018

František Pilný, starosta

6.

Z-1384

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.

Pavel Štěpánek, místostarosta

7.

Z-1389

Poskytnutí investiční dotace společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o. na akci "Rekonstrukce lesních cest v lokalitě Pohled a Rtenín IV. etapa"

Aleš Nunvář, místostarosta

8.

Z-1390

Poskytnutí investiční dotace a darovací smlouva společnosti Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na akci "Krytý plavecký bazén - rozšíření sauny o wellness prvky - II. etapa"

Aleš Nunvář, místostarosta

9.

Z-1391

Poskytnutí investiční dotace a darovací smlouva společnosti Sportovní areály města Chrudim, s.r.o., na akci "Výstavba Skateparku Chrudim"

Aleš Nunvář, místostarosta

10.

Z-1392

Převody nemovitostí v k. ú. Chrudim a v k. ú. Přestavlky u Chrudimi

Petr Lichtenberg, místostarosta

11.

Z-1388

Osadní výbory místních částí - určení členů, volba předsedů

František Pilný, starosta

12.

Z-1387

Informace o činnosti Rady města Chrudim

František Pilný, starosta

13.

Z-1394

Všeobecná rozprava

 

V programu bylo schváleno celkem 14 bodů (včetně závěrečné rozpravy). Na stůl byl zařazen ještě bod „Určený zastupitel“. Téměř všechny byly chváleny jednomyslně nebo velmi výraznou většinou.

A co by stálo za zmínku.

Možná první bod, kterým byl „Návrh rozpočtového opatření č. 2/2019 k rozpočtu města“. V rámci něho se diskutovalo především o navýšení dotace pro Sportovní areály města Chrudim na vybudování skateparku na výši 7 milionů korun. Konečně cena podle projektu by podle místostarosty Aleše Nunváře měla být nakonec 6 milionů korun.

Další body procházely hladce bez většího rozruchu a debaty.

A tak za zmínku stojí už pak jenom na stůl zařazený bod „Určený zastupitel“, kterým byl schválen místostarosta Aleš Nunvář jako určený zastupitel pro pořizování změn Územního plánu Chrudim a další územně plánovací dokumentace. V tomto je zajímavé jenom to, že Rada města Chrudim v listopadu doporučila zastupitelům schválit určeným zastupitelem pana Jaroslava Moučku a dokonce je toto usnesení rady města stále platné.

Tentokrát jsme vzhledem k programu vystupovali až v závěrečných debatách.

Ptali jsme se vedení města, jestli někdo za město koordinuje s Ředitelstvím silnic a dálnic Pardubice, aby po rekonstrukci ulice Obce Ležáků za železničním přejezdem směrem na Slatiňany a novém povrchu silnice bylo nové vodorovné značení řešeno tak, aby mohla auta parkovat podél kasáren.

Pochválili jsme vedení města, že na žádosti o poskytnutí materiálů z jednání rady města reaguje úřad velmi rychle.

Upozornili jsme vedení města, že v případě, kdy rada města odvolává z nějakých orgánů předchozí zástupce města, bylo by korektní je o tom alespoň informovat.

Upozornili jsme zastupitelstvo, že přestože Finanční výbor ZM doporučil na svém posledním jednání k rozpočtovému opatření pozměňovací návrh, tento návrh nebyl na jednání ZM předložen. Budeme chtít, aby se náš zástupce v tomto výboru požadoval k této záležitosti na příštím jednání vyjádření.

Ptali jsme se vedení města, jestli se už zabývala změnou č. 2 Územního plánu města Chrudim a kdy bude tato předložena na jednání zastupitelstva.

Ptali jsme se vedení města, v jaké fázi je plánovaný prodej domu č.p. 44 ve Fortenské ulici, o kterém se hovořilo na předchozím jednání.

Ptali jsme se vedení města, jestli se nějak řeší prodej spoluvlastnického podílu na domě č. p. 24 v Široké ulici, o kterém jednalo neúspěšně zastupitelstvo města v září 2018.

A konečně, protože starosta města hovořil v médiích o situaci kolem parkoviště u hotelu Bohemia s odkazem na stanoviska právníků, požádali jsme o tato stanoviska.

Příští jednání chrudimských zastupitelů je plánováno na pondělí 27. května 2019.

30.3. 2019
Zdroj: Občanská demokratická strana