Jan Čechlovský
místostarosta města Chrudim

Ohlédnutí za minulým týdnem okem mediálním …

aneb co se také psalo nebo hlásilo v týdnu od 18. do 24. září 2017

Chrudimští zastupitelé by měli na doporučení městské rady schválit bezúplatný převod Popperovy hrobky na hřbitově U Kříže do vlastnictví města. Měli by tak učinit kvůli zamýšleným opravám této kulturní památky. Město poté začne hledat vhodné dotační tituly na kompletní rekonstrukci. Odhadované náklady se pohybují přes půl milionu korun. ° V přípravách druhé části chrudimského obchvatu pokračuje Ředitelství silnic a dálnic. První úsek od Pardubic ke křížení se silnicí I/17 z Chrudimi na Vysoké Mýto byl otevřený v prosinci 2015. Ten další navazující vyústí za Slatiňanami. Na nové silnici o délce přes 4,5 kilometru budou tři křižovatky, sedm mostů, propustků a podjezdů a protihluková opatření. Zjistila to ČTK z oznámení vlivu záměru na životní prostředí EIA. Druhá část obchvatu původně měla začít ještě letos. ° Společnosti Homa holding, vlastníkovi čtyři roky rozestavěného hotelu Bohemia v centru Chrudimi, se v pondělí nepodařilo přesvědčit tamní zastupitele, aby nemusela stavět podzemní parkoviště tak, jak slíbila. Zastupitelé pověřili starostu Chrudimi Petra Řezníčka, aby s firmou jednal o nové smlouvě. ° Chrudim má dluh 70 milionů korun. Přesto je to z pohledu města pozitivní údaj. Už sedm let si nevzalo žádný úvěr a daří se snižovat zůstatek těch nesplacených. Dokonce se plánují větší investice. ° Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi získalo v roce 2014 unikátní loutku. Je to marioneta malé tanečnice, jejíž hlavička je připisována francouzskému malíři Edgaru Degasovi. Muzeum pomalu dokončuje práce na přípravě nové výstavy, která bude věnovaná pouze tomuto skvostu. ° Výrobce betonové střešní krytiny společnost Bramac chce přemístit svůj výrobní závod z Chrudimi k nedalekému Hrochovu Týnci. Chrudimský areál již firmě nestačí a není možné jej rozšířit. Nový by měl být na místě dřívějšího cukrovaru, který byl v roce 2008 zbourán. Ročně by se mělo v závodu vyrobit 30 milionů střešních prvků, což představuje 16 tisíc tun střešní krytiny. Vyplývá to z oznámení o vlivu stavby na životní prostředí (EIA). ° Dobrovolnické centrum Farní charity Chrudim přijalo podzimní výzvu Ukliďme Česko, ukliďme svět a zve širokou veřejnost, aby se zapojila a společnými silami se pokusila vyčistit co největší plochu v okolí ulice Dr. Milady Horákové. ° Chrudimský rodák Josef Ressel, vynálezce lodního šroubu a mnoha dalších technických novinek, jako například šroubového lisu nebo potrubní pošty, je považován za prvního skutečného Evropana. Svůj příběh prožil v pěti zemích tehdejšího Rakouska-Uherska. Mezinárodní dopravní projekt s názvem „Josef Ressel – český vynálezce, který změnil svět“ vyvrcholil ve Vídni. U sochy Josefa Ressela před Technickou univerzitou ve Vídni si odkaz rodáka z Čech připomněli členové spolku Ressel, ale i tamní krajané, studenti, Vídeňané a turisté z celého světa. Vzpomínkový akt podpořili i představitelé Pardubického kraje a města Chrudim. ° Středa odpoledne na dopravním hřišti v Chrudimi patřila malým cyklistů. Uskutečnil se tu 11. ročník akce Na kolo jen s přilbou, jíž se zúčastnilo 53 malých cyklistů. Čekala na ně čtyři stanoviště, kde si děti zopakovaly, nebo se naučily užitečné věci týkající se bezpečnosti jízdy na kole. ° Jedenáct Kamenů zmizelých na chrudimských ulicích připomíná oběti holocaustu. Kostky se jmény obětí jsou usazené přímo před domy židovských obyvatel města. Většina z nich se z koncentračních táborů nevrátila. Podobných kamenů už je po celé Evropě 63 tisíc. Chrudim chce do budoucna získat další. ° Pětici chrudimských náměstí a jiných veřejných ploch teď zdobí výstava velkoformátových fotografií s tématem Národního geoparku Železné hory. Část vystavených tisků se zobrazením lomů i jiných atraktivních zákoutí krajiny na Chrudimsku už ale nenechavci stihli ukrást.

25.9. 2017