Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Ohlédnutí za minulým týdnem okem mediálním …

aneb co se také psalo nebo hlásilo v týdnu od 15. do 21. dubna 2019

Chrudimští radní schválili písemně formulované zásady pro vydávání Chrudimského zpravodaje. Mají v něm zajistit dostatek prostoru pro publikování článků nebo polemických textů z pera opozičních zastupitelů. Uvedené zásady doposud neměly písemnou podobu, takže redakční rada měsíčníku se při rozhodování o zařazení či nezařazení jednotlivých příspěvků opírala jen o úvahy plynoucí ze zavedené praxe. ° V tomto týdnu budeme v ulicích Chrudimi potkávat studenty v oranžových tričkách s nápisem Knoflíkový týden. Tak se jmenuje sbírka, kterou dvakrát ročně pořádá Centrum J. J. Pestalozziho. Jde o zavedenou neziskovou organizaci s 27letou tradicí v pomáhání lidem. Její záběr pomoci je široký. ° Úzkou ulici s nábřežím Kateřinského předměstí v Chrudimi by na podzim měla opět spojit lávka pro pěší. Město stojí před rozhodnutím, zda uzavřenou lávku opravit, nebo postavit novou. Ta by mohla přijít na 3,5 až 4 miliony korun. ° Chrudim představí veřejnosti aktuální studii budoucí podoby areálu letního kina za muzeem. O jeho budoucnosti se jedná již mnoho let, teprve minulý rok radnice se spolkem MaChr za Chrudim malebnou dospěly ke kompromisní dohodě. Výsledný návrh zachovává areál letního kina doplněný o zadlážděný prostor nádvoří, v části lokality zůstane park. ° Ještě vloni na jaře se chrudimským lesním hospodářům zdálo, že porosty zůstávají v dobré kondici. Jenže mezitím přišly další měsíce bez vláhy, a ty vyústily v současnou pohromu. Suchem je teď vážně poškozena více než třetina porostů nejen u Rtenína a Pohledu, ale stejně trpí i lesy v blízkosti rozhledny Bára na Podhůře. Oslabené smrky napadl dřevokazný hmyz, takže lesáci opět mluví také o kůrovcové kalamitě. Schnou ale i listnáče, v bídném stavu jsou celkově už tisíce stromů. Ke slovu musela přijít neplánovaná těžba. Chrudimští během ní vykáceli a odvezli jen za první letošní čtvrtletí takový objem dřevní hmoty, jako loni za celý rok. ° V Chrudimi se blíží ke konci práce na revitalizaci náhonu v parku Střelnice. Investice za 15 milionů korun výrazně změnila tok Chrudimky. Město na akci získalo dotaci ve výši bezmála jedenácti milionů korun. Stavbaři vyčistili hlavní větev náhonu veřejného parku a zároveň v toku odstranili překážky tak, aby se opakovaně nezanášelo jeho koryto. Park je zatím uzavřen, práce by měly skončit ještě v dubnu. ° Chrudim by mohla koupit další pozemky u železničního nádraží. Radnice tam chce parkoviště. Město už získalo prostor bývalých nákladních ramp. Při plánované stavbě dopravního terminálu tam dělníci vybudují parkovací plochu. Město zkusí od SŽNC získat ten pozemek vedle podchodů, kde byly bývalé dílny, které jsou nyní zbourané, měla by být odstraněná ekologická zátěž, takže pokud to tak bude, tak ten pozemek město zkusí získat.  ° Čerstvý unikátní objev pozůstatků neolitické vesnice na trase druhé části obchvatu Chrudimi zahájení stavby nezdrží. Silničáři s možností podobných objevů při plánování počítají. Listopadové zahájení stavebních prací by tak průzkum osady staré pět tisíc let i s pozůstatky hrobů neměl ohrozit.

22.4. 2019