Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Ohlédnutí za minulým týdnem okem mediálním …

aneb co se také psalo nebo hlásilo v týdnu od 4. do 10. března 2019

Dlouhotrvající sucho a teplo vytváří příznivé podmínky pro rozvoj kůrovců a velmi oslabuje obranyschopnost smrkových porostů. Proto je nutné věnovat porostům se zastoupením smrku ztepilého zvýšenou pozornost a postarat se o náhradní výsadbu. Zalesňovací vyhláška říká, že je nutné sázet alespoň 25 až 30 procent listnatých stromů. Městské lesy Chrudim jich sází kolem 60 procent. ° Iniciativa AutoMat bude mapovat problematické trasy cyklistů v Česku. Má to pomoci zvýšit bezpečnost v místech, kde jsou časté nehody. Spolek zahájil kampaň Do práce na kole, ve které se mohou týmy cyklistů, běžců i chodců zapojit do celorepublikové květnové výzvy. Do devátého ročníku se přihlásilo 44 měst, nově například Chrudim nebo Strakonice. ° Radikální proměna sklepení se uskutečnila na Střední škole zdravotnické a sociální v Chrudimi. Podmáčené a plesnivé sklepy se proměnily v prostory, které je možné využívat zejména jako šatny či posilovnu. Odvlhčení prostor stálo 5,1 milionu korun, jejich vybavení následně 472 tisíc korun. ° Průchozí dřevěné lešení, které teď obtáčí jedno z křídel budovy Muzea v Chrudimi, se místním příliš nelíbí. O lešení chránícím hlavy chodců se hovořilo i na poslední schůzi městského zastupitelstva. Z debaty ale vyplynulo, že oprava fasády nebude otázkou jednoho roku. Bednění určitě nezmizí dřív než v roce 2021. ° Senátor Jan Tecl v Chrudimi slavnostně otevřel svoji senátorskou kancelář pro veřejnost. Kancelář se nachází v Rybičkově ulici č.p. 12. ° Zaparkovat auto v blízkosti chrudimského nádraží bývá často problém. A bude hůř. Parkovacích míst ještě ubude kvůli plánované rekonstrukci prostranství před nádražní budovou a podél značné části přilehlé ulice Čs. armády. ° Asfaltový povrch na obou koncích cyklostezky mezi Chrudimí a Medlešicemi je ušpiněný od bláta a ze stop na okolním trávníku je dobře patrné, že na stezku tu a tam najíždějí motorová vozidla. Patníky, které mají podobnému počínání bránit, tu tedy stojí zřejmě jen pro okrasu. ° Přestupková komise města se bude zabývat nedávným útokem čtyř velkých psů v Široké ulici. Svou agresivitu zaměřili na psy malých plemen v doprovodu svých majitelů. Třem strážníkům městské policie se společně s přivolanou policejní hlídkou podařilo útočníky zahnat mimo centrum města. ° Lanový park v Chrudimi má před sebou poslední rok v provozu. Lezecký okruh v lesích na Podhůře byl otevřený v roce 2009. Vybavení ale dosluhuje. Vedení města bude muset rozhodnout, jestli atrakci zrušit nebo koupit novou. Částečná obnova není podle starosty Chrudimi možná. ° Na chrudimský trh na Resselově náměstí s plnou silou proniklo jaro. V záplavě nabízených barevných kořenáčových květin nechyběly petrklíče, primule, narcisy, krokusy, vřesovce a další poslové rodícího se ročního období. ° Oprava uzavřených chrudimských lávek nebude pro město snadným úkolem. U lávky v blízkosti Komerční banky představují komplikace inženýrské sítě, které jsou na její konstrukci zavěšeny. Lávka v Úzké ulici, jež přetíná řeku v pásu Jungmannova nábřeží, bude muset být kvůli nevyhovujícímu stavu opěrných zdí vyzdvižena a opravena na některém z říčních břehů. Nelze ani vyloučit, že k opravě nakonec dojde na jiném, vzdálenějším pracovišti. ° Chrudim má, podobně jako jiná města, potíže s velkým počtem černých skládek. V loňském roce bylo evidováno více než sto případů vzniku černých skládek o celkové hmotnosti 5,5 t odpadu. Do této sumy nejsou započítány odpady, které občané odloží vedle kontejnerů na směsný odpad nebo i do kontejnerů na tříděný odpad. Minulý týden na popud osadního výboru v Markovicích nechalo město odstranit černou skládku mezi Markovicemi a průmyslovou zónou a zároveň zprůjezdnilo polní cestu, která tudy vede. ° Ošklivá a neupravená chrudimská zákoutí mapuje objektiv chrudimského fotografa Karla Dvořáka. Při svých pochůzkách po městě fotograf tu a tam naráží na rozpadající se vraky aut, plevelem obrůstající plechové boudy, na hromady odpadků v přírodních zákoutích nebo na sprejem počmárané zdi.

11.3. 2019