Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Piráti a radary ve městě

V průběhu jara nějak úplně zapadla informace o záměru radnice, kterak nás bude chránit před námi samotnými, a ještě na tom městská pokladna vydělá: měřením okamžité rychlosti vozidel v Chrudimi! A vlastně to nebyla celá radnice, ale – považte – Piráti. Inu, jinde chtějí regulovat prostituci nebo Airbnb, u nás zatím jenom rychlost řidičů.

Pirátský místostarosta Štěpánek k tomu navíc zvolil velmi originální způsob. Nejprve návrh na konci března předložil na jednání dopravní komise, kde „přítomné členy seznámil se záměrem města provádět na území města Chrudim měření rychlosti“. Dopravní komise stacionární měření rychlosti vozidel následně doporučila. Na konci dubna byl proto tento materiál předložen Radě města Chrudim pod názvem „Projednání usnesení Dopravní komise ze dne 28. 3. 2019“ a z důvodové zprávy vyplývá, že je celá záležitost předkládána proto, že zasedala dopravní komise a přijala usnesení, která je nutno projednat. Vlastně geniální …

Je pravda, že měření zatím nemá probíhat úplně plošně a že momentálně je vytipovaných asi pět míst. A i když bychom zatím nepředjímali, že s jídlem zřejmě poroste chuť, ani v případě vybraných míst nebyla potřebnost doložena žádnou vypovídající statistikou. Popisované důvody ale mají být asi nejspíš všem zřejmé – požadavky občanů, aby situace s měřením rychlosti vozidel byla ze strany města řešena; cílem je zvýšení bezpečnosti provozu; občané se obracejí na státní policii, ale ta z důvodu personálních kapacit nemůže měřit neustále … A tak, jak se píše v důvodové zprávě, „pokud alespoň v některých místech chceme situaci řešit, tak nezbývá, než měřit rychlost kontinuálně“.

Teprve úplně na konci zprávy se přitom skrývá malý odstaveček, že „v případě zavedení okamžité rychlosti je možné očekávat i příjem do rozpočtu města. Jeho odhad je obtížný, ale opět můžeme vycházet z podmínek města Hlinsko, kde příjem je cca 10 mil. Kč ročně“.

A protože je Chrudim více jak dvakrát větší a radarů by měla mít také více, nebude zásahem Pirátů radničních nakonec ani tak chráněna před piráty silničními, protože například u škol a přechodů se měřit spíš nějak nepředpokládá, ale zato s plynulým příjmem do městské kasy.

Inu, pusťte je na nás!

25.6. 2019