Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Popperova hrobka získala zpět svoji krásu

Koncem října byla ukončena stavební obnova hrobky rodiny Popperových, která se nachází na hřbitově U Kříže. Smlouva o bezúplatném převodu této kulturní památky do vlastnictví města Chrudim byla podepsána v listopadu 2017. „Projektovou dokumentaci zpracovala firma INRECO s. r. o., společnost pro ochranu památek z Hradce Králové,“ uvádí místostarosta Aleš Nunvář, zodpovědný za investice, a doplňuje: „Součástí projektu byl i restaurátorský a základní archivní průzkum, uměleckohistorické zhodnocení a ikonografický rozbor hrobky.“

Rodinná hrobka, kterou si v roce 1927 objednal Fridrich Leopold Popper pro svého zesnulého syna Alfréda, je vrcholnou funerální realizací Josefa Gočára, předního českého architekta 20. století. Vyhotovena je z černého leštěného noritu a zdobí ji reliéf zobrazující zmrtvýchvstání Krista z carrarského mramoru z dílny profesora Otakara Španiela.

V dubnu letošního roku se uskutečnilo výběrové řízení. Vítěznou nabídku podal restaurátor BcA. Zdeněk Šmahel, a to ve výši 1.544.866,65 Kč včetně DPH. Na akci získalo město dotaci z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pardubickém kraji na rok 2019 ve výši 100 000 Kč, dostali jsme také 100 000 Kč od Ministerstva kultury ČR z Programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2019.

V minulosti čelila kulturní památka nájezdům zlodějů kovů, při nichž došlo k poničení střechy a kazetových luceren. „Několik let byla hrobka zakryta nevzhledným provizorním zastřešením, ale v letošním roce získala zpět svoji původní krásu,“ řekl starosta František Pilný a dodal: „Jsme nadšeni výsledkem obnovy hrobky, která je nejenom ceněnou kulturní památkou, ale také odkazem na významného chrudimského podnikatele a velkou osobnost své doby Bedřicha Leopolda Poppera.“

Stavební obnova hrobky zahrnovala demontáž provizorního dřevěného zastřešení, ubourání nosného pilíře brány zadního vchodu hřbitova, odizolování, vyzdění z betonových nenasákavých cihel a zhotovení nového teraca. Původní onyxové podhledové desky byly vyjmuty, a jelikož byly z větší části popraskané, bylo rozhodnuto o jejich výměně.

V této fázi prací se objevila zajímavost – jedna z podhledových onyxových desek byla zbroušena a vyleštěna, čímž se ukázalo, že „medové“ zbarvení je pouze povrchová vrstva a že kámen je bílý s kresbou do okrové a šedé barvy. Na základě tohoto zjištění byl přizván znalec z oboru mineralogie a vzorky byly podrobeny analýzám, které identifikovaly odebraný vzorek jako síran vápenatý. Vrstva se na onyxu vytvořila během dlouhé doby pravděpodobně v důsledku lokálního mikroklimatu. Rozbor vyloučil možnost nátěru a potvrdil, že původně použitý onyx byl světlé barvy. Na základě tohoto zjištění bylo zahájeno „pátrání“ po co možná nejvíce autentické podobě onyxu, který nakonec dodala firma ze Zlínského kraje.

Švédskou žulu (norit) na parapetní desky se podařilo zajistit v Hradci Králové. Na hrobových místech byla provedena hydroizolační stěrka, bronzové písmo bylo vyčištěno, ulomené části noritových bloků byly přilepeny a spáry vyretušovány. Nové onyxové desky byly osazeny do roštu, proběhla montáž střešní konstrukce a osazení skel s drátěnou vložkou. Přibyly repliky kazetových luceren a byl restaurován reliéf, včetně doplnění chybějících částí figur. Na závěr proběhlo čištění a osázení okolí hrobky zelení.

V pátek 1. 11. 2019 jsme v Chrudimi přivítali potomky Popperových k uctění památky rodiny, během kterého pronesl arciděkan Jiří Heblt modlitbu a na hrobku byly položeny květiny.

Z historie:

Friedrich Leopold Popper se narodil v roce 1866 v Brně. Vystudoval obchodní akademii a první zkušenosti získal jako zaměstnanec u firmy H. D. Pollak ve Vídni. V roce 1893 koupil podnik manželů Beckových na výrobu obuvi v Chrudimi, který postupně rozšiřoval a modernizoval. V roce 1903 byla firma F. L. Popper v Chrudimi největší továrnou na obuv v habsburské monarchii a v jejím závodě pracovalo 350 zaměstnanců. V letech 1912 a 1913 pracovalo u firmy už přes tisíc zaměstnanců a výroba dosahovala 2 400 párů obuvi denně.

V roce 1912 došlo k výstavbě pěti dělnických dvoupatrových domů s 53 byty. V roce 1925 pak proběhla kolaudace nové pětipatrové budovy se železobetonovou konstrukcí v podobě, v jaké ji známe dodnes. Souhrnná pracovní plocha se rozprostírala na 10 436 m2, výrobní kapacita dosahovala až 3 000 párů obuvi denně. Nově otevřený průmyslový komplex Popperů se stal chloubou města na mnoho let.

Friedrich Leopold Popper se věnoval také činnosti v oblasti společenské, kulturní i sportovní. Byl členem několika chrudimských spolků. Začátkem 90. let 19. století se zasloužil o zavedení tenisu v Chrudimi, podporoval Chrudimskou filharmonii a stal se také zakládajícím členem výboru Spolku pro zbudování nového městského divadla v Chrudimi, na jehož stavbu v roce 1931 věnoval 100 000 Kč.

Friedrich Leopold Popper zemřel v Chrudimi v listopadu 1941 a je pochován v rodinné hrobce.

20.11. 2019
Zdroj: Město Chrudim