Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Radary v Chrudimi – další část příběhu

Tak se nakonec ukázalo, že radary na měření rychlosti zaujaly i další členy chrudimské radniční koalice a touha chránit nás na silnicích má nejspíš výrazně přesáhnout hranice našeho města. Starosta města totiž v průběhu května obeslal starostky a starosty ve správním obvodu Chrudimi dopisem, ve kterém informoval, že „město Chrudim jako obec s rozšířenou působností zvažuje zavedení radarů na měření rychlosti vozidel ... a to jako systém buď lokálního, nebo úsekového měření“. Píše dál, že chce instalací těchto systémů vyjít vstříc těm, kteří chtějí řešit překračování rychlosti aj. ve svých obcích, a ptá se na zájem obcí o instalaci radarů, preferenci systému, atd.

Nevím, kolik obcí náš starosta obeslal, jestli všech 86 obcí ve správním obvodu ORP Chrudim.

Neptám se zatím, kdo by měl financovat radarové systémy, jestli se náhodou někomu nenabízí podílení se na vybraných pokutách, jako hodně by musel narůst odbor dopravy, aby bylo možno přestupky včas vyřizovat …

Ptám se, proč se do toho chce naše radnice pustit. I když vlastně, proč asi …

Jakkoliv se měření rychlosti vždy podává jako nástroj ke zvýšení bezpečnosti, pokud se nepletu, je zdaleka nejčastější příčinou nehod na českých silnicích nesprávný způsob jízdy. Takže pod pláštíkem dobra půjde prostě o byznys na úkor řidičů, protože přestože nezpochybňuji, že rychlost se má dodržovat, většina přestupků a tím pádem i největší výběr z pokut bývá za ta menší překročení rychlosti. A toho chce nejspíš chrudimská radnice dosáhnout …

Vůbec s tím nesouhlasím. Jsem přesvědčen, že by obce radarový byznys dělat neměly, vůbec ne takto plošný a už vůbec mimo hranice svého samosprávného území. A pokud už by radniční koalice pod vedením ANO chtěla něco „prostě zařídit“, ať začne v Chrudimi – tam najde výzev až až!

26.6. 2019