Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Radko Martínek

Mám něco napsat o kolegovi poslanci a bývalém starostovi Janu Čechlovském a musím říci, že tak činím rád.

Kolegu znám poměrně dlouho. Byl a je to můj politický protivník (ve volbách) a ideologický oponent. Pro některé novináře (MF DNES) bylo velmi podnětné otisknout názor jednoho a reakci druhého. Konflikt je to, co je zajímá a možná i baví úplně nejvíc. Je pravdou, že jsme se často neshodli, ale na druhé straně byly pro mne jeho názory zajímavou sebereflexí. Tím, že je dlouho činný v komunální politice, je také s věcí důkladně obeznámen, na rozdíl od mnohých všeznalců.

Naše spory však nikdy nepřešly do osobní roviny, jak je bohužel dnes běžným zvykem. A tak jej vždy velmi rád vidím i sleduji jeho práci ve městě. Je bezesporu i jeho velkou zásluhou, že se v Chrudimi zrealizovalo mnoho pozitivních věcí.

Radko Martínek
senátor

7.7. 2014