Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Sbírka na opravy zámku a parku v Medlešicích pokračuje

Zámek v Medlešicích, chrudimské místní části, je dlouhodobě ve stavu, který vyžaduje rekonstrukci. Nejlépe celkovou. Spolu se zámeckým parkem je majetkem města Chrudim, jehož aktuální rozpočtové možnosti však taková rekonstrukce bohužel přesahuje.

Zámek i s parkem je přitom jedním z důležitých center místní komunity. Sídlí zde mateřská školka, knihovna. Konají se zde schůzky mladých hasičů, osadního výboru, pořádají se výtvarné dílny pro děti, cvičení pro ženy a děti. V parku se pořádají kulturní i menší sportovní akce.

Město Chrudim proto od roku 2017 za účelem opravy, úpravy a zvelebení objektu zámku a zámeckého parku pořádá veřejnou sbírku. Založena byla u příležitosti prvního ročníku hudebního festivalu Zlatá Pecka Chrudim a dále pokračuje.

Na jejím účtu je v současné době přibližně 58 tisíc korun. O zatím vybrané prostředky se přičinili pořadatelé prvních dvou ročníků festivalu, v letošním roce pak svou aktivitou výrazně přispěli samotní obyvatelé Medlešic. „Pomáhali s vybíráním peněz a na jediném festivalovém koncertu do pokladniček vybrali krásných 26 548 Kč. Velkou zásluhu na pěkném výtěžku měli členové Osadního výboru Medlešice. Patří jim za to velké poděkování,“ říká starosta Chrudimi František Pilný.

Studie využitelnosti zámku vznikla již v roce 2014, následně přibyl také projekt ke stavebnímu povolení. Náklady na rekonstrukci se mají pohybovat ve výši cca 30 milionů korun. Cílem rekonstrukce, či lépe řečeno památkové rehabilitace, je ochrana a zachování kulturních hodnot zámku a jejich zpřístupnění veřejnosti, a to při zachování současného komunitního využití objektu s přesahem k výstavním, konferenčním či reprezentativním příležitostem. Projekt zahrnuje i mírné rozšíření provozu mateřské školy.

Sbírka je vypsána na dobu neurčitou a všechny vybrané prostředky musí být utraceny právě v Medlešicích. „V možnostech takové sbírky pochopitelně není získat prostředky na úplnou rekonstrukci. Počítáme tak spíše s dílčími zásahy,“ říká místostarosta Petr Lichtenberg. „Osadní výbor by například rád zřídil novou elektropřípojku pro venkovní akce v zámeckém parku,“ nastiňuje nejbližší plány předsedkyně medlešického osadního výboru Daniela Mihulková.

Číslo účtu sbírky je 115-5071410237/0100, přispět lze také do pokladniček. Jedna je trvale k dispozici v Informačním a turistickém centru Chrudim na Resselově náměstí, další bude připravena na akcích v Medlešicích, které místní osadní výbor pořádá. Další možností je složit hotovost na pokladně Městského úřadu Chrudim v Pardubické ulici. Jak o přírůstcích sbírky, tak o využití peněz bude město průběžně informovat.

11.10. 2019
Zdroj: Město Chrudim