Jan Čechlovský
místostarosta města Chrudim

Spor o podobu parkoviště trvá

Zastupitelé u Hotelu Bohemia nechtějí povrchové parkoviště.

Společnost Homa Holding neuspěla u chrudimských zastupitelů. Návrh na změnu parkoviště u rozestavěného Hotelu Bohemia z podzemního na povrchové neprošel. Zastupitelé ale vzali žádost na vědomí a starostovi Petru Řezníčkovi uložili, aby ve spolupráci s příslušnými odbory vypracoval návrh podmínek nového smluvního vztahu mezi oběma stranami.

Zastupitelé se bez ohledu na svoji koaliční či opoziční příslušnost ve věci rozdělili na dva tábory, které však zastávají společný názor, že současný stav je nevyhovující. Plocha před chrudimským Hotelem Bohemia totiž dál zarůstá plevelem a hotel zůstává uzavřený.
Podle místostarosty Jana Čechlovského by ale přijetí předloženého návrhu oslabilo vyjednávací pozici města jako majitele pozemku při dalších jednáních s vlastníkem hotelu. „Proto varuji před tím, abychom návrh šmahem schválili,“ zakončil Jan Čechlovský své úvodní vystoupení.

Za souhlas se naopak přimlouvali především místostarostové Jaroslav Trávníček a Miroslav Tejkl.  „Chceme věc nějakým způsobem odblokovat,“ vysvětloval Miroslav Tejkl, podle něj by naopak město pouhým přijetím návrhu vůbec nic neriskovalo.

Zastupitel Ondřej Kudrnáč se do povrchové verze parkoviště „obul“. „Už takhle dostalo Masarykovo náměstí z architektonického hlediska za uši a jestliže schválíme ty obří parkovací plochy, tak dostane za uši ještě víc,“ řekl zastupitel s odkazem na stanovisko městského architekta Marka Janatky.

Diskuze se vedla skoro hodinu. Proti přijetí návrhu se vyslovili například zastupitelé Jaroslav Moučka nebo Jiří Hradec, zatímco zastupitelé Josef Káles a František Pilný mu vyslovili svoji podporu.

Se zajímavým návrhem vystoupil podnikatel Milan Kušta, chrudimský stavitel, investor a spolumajitel sečského hotelu Jezerka. „Pozemek je ve vlastnictví města, byla uzavřena nájemní smlouva s nějakými podmínkami a subjekt, který tu smlouvu uzavřel, ji nyní není ochotný naplnit. Uchopil bych to tedy obráceně. Být na straně města, řekl bych: Máme tu k dispozici pozemek, víme, co na něm chceme mít, a udělejme soutěž. Společnost, která vlastní hotel, přece nemusí vlastnit i parkoviště. To může vlastnit město nebo jiný soukromý subjekt, přičemž je třeba si říci, že parkování začíná být poměrně výnosným byznysem,“ připomněl Milan Kušta.

Hotel vlastní společnost Homa Holding, jež patří do majetkového portfolia společnosti Bazcom. Podzemní parkoviště bylo smluvně dohodnuté už v minulosti. Město také již dříve firmě přispělo částku 750 tisíc korun na přeložku inženýrských sítí na místě budoucího parkoviště.

21.9. 2017
Zdroj: Chrudimský deník