Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Starý dluh je vyrovnán: ve Vestci vzniklo nové víceúčelové hřiště pro děti i dospělé

Nové víceúčelové hřiště vzniklo v chrudimské místní části Vestec. Dlouhodobě zde chybělo místo pro sportovní vyžití dětí i dospělých, nyní se tento stav podařilo napravit v podobě jedné stavební akce.

„Město Chrudim výstavbou víceúčelového hřiště splatilo obyvatelům Vestce velký dluh. Vestec byl jedním z posledních míst Chrudimě, kde hřiště, a to nejen pro děti, chybělo. Jsem si jist, že tento časný vánoční dárek obyvatele Vestce potěší,“ říká starosta Chrudimi František Pilný.

Nové hřiště se nachází v tzv. dolním Vestci poblíž řeky Chrudimky v místech dřívější travnaté plochy, kterou místní již dříve využívali pro příležitostnou kopanou a další sportovní aktivity. Pozemek pro hřiště byl zarovnán a z místní komunikace k němu směřuje nově vybudovaný přístupový chodník ze zámkové dlažby.

Víceúčelové hřiště sestává z mlatové plochy pro volejbal a nohejbal o rozměrech 18×9 metrů a z velké dětské herní sestavy s 11 herními funkcemi. Určena je pro věkovou kategorii 5 až 12 let. U herní sestavy nechybí také dopadová a bezpečnostní plocha, samozřejmostí je pak odvodnění celého hřiště a mobiliář, jako jsou čtyři lavičky a odpadkový koš. Mlatová plocha je navíc odcloněna od místní komunikace oplocením o délce 21 m a výšce 4 m.

„Součástí této stavební akce byla také příprava na druhou etapu v budoucnu, kdy na zpevněné ploše opodál vznikne prostor pro setkávání obyvatel, místní klubovna. K těmto místům jsme již nyní přivedli chodník,“ říká chrudimský místostarosta Aleš Nunvář.

Veřejnou zakázku malého rozsahu realizovala společnost Plaster, s. r. o. z Chrudimi, práce vyšly město Chrudim na 1 750 905 Kč vč. DPH.

5.12. 2019
Zdroj: Město Chrudim