Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Stavba terminálu veřejné dopravy vypukne už příští týden. Snahy o rozvoj lokality však nekončí

S počátkem října započne významná a dlouho očekávaná stavba terminálu veřejné dopravy v Chrudimi, 1. října dojde k oficiálnímu předání staveniště. Rozsáhlá přestavba lokality kolem železničního nádraží bude dokončena do konce října příštího roku.

Nový dopravní terminál před železniční stanicí a v blízkosti autobusového nádraží v Chrudimi se má stát důležitým přestupním uzlem regionální dopravy a má přispět k pohodlnějšímu a díky tomu také k intenzivnějšímu využívání veřejné dopravy v Chrudimi a okolí.

Modernizace infrastruktury pro provozování hromadné dopravy umožní komfortnější přestup pro cyklisty nebo pěší, zvýší bezpečnost silničního provozu a upraví možnosti parkování automobilů a jízdních kol.

Přestavba ulice Čs. armády v okolí nádraží zahrnuje změnu parkovacích dispozic s přestavbou stávajících parkovacích stání a vybudováním stání nových v celkovém počtu 108 míst. Projekt počítá s místy ve vazbě na následné použití hromadné dopravy (režim P+R, zaparkuj a jeď), přibydou též dvě stání pro rychlý nástup a výstup označená K+R. Některá stání je nutné vyhradit pro potřeby ČD, SŽDC a České pošty, samozřejmostí jsou stání pro vozíčkáře. Novinkou bude čtveřice parkovacích míst u dvou dobíjecích stanic pro elektromobily.

„Zlepšení vazeb mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy je sice hlavním, ale ne jediným cílem projektu. Podobné prostory jsou často vůbec prvním kontaktem návštěvníka s obcí, v našem případě s krásným historickým městem. Úsilí tedy směřuje také k celkové kultivaci prostoru chrudimského přednádraží,“ říká starosta města František Pilný.

Ulice Čs. armády se v prostoru přednádraží promění v náměstí vydlážděné žulou, mikroklima zpříjemní originálně výtvarně pojednaná kamenná kašna, přibydou také nové stromy a lavičky. Elektronická tabule s odjezdy autobusů MHD cestujícím zpřehlední přestupy.

„Původní záměr přerodu dopravního uzlu počítal i s úpravami autobusového nádraží. To však město nevlastní a jeho majitel se k projektu bohužel nepřipojil,“ říká místostarosta Aleš Nunvář.

Stavbou terminálu veřejné dopravy však investicím v této lokalitě ještě není konec. „V tuto chvíli připravujeme další pokračování. Například výstavbu parkoviště poblíž Škroupovy ulice, které by sloužilo jak cestujícím, tak i návštěvníkům nedalekého hřbitova. Vítaná by byla také lávka přes železniční koleje směrem ke Skřivánku. Vše ale bude záležet na dalších dotacích z ITI. Další vyjednávání vedeme,“ dodává starosta.

Zakázky v hodnotě 62 606 410 korun vč. DPH se ujme společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA. Projekt 30 miliony spolufinancuje Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu a v rámci Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace, podíl státního rozpočtu činí 1 764 705 Kč.

23.9. 2019
Zdroj: Město Chrudim