Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Vlekoucí se spor o podobu areálu někdejšího letního kina

Komisi náčrtek nepřesvědčil

Členové občanského sdružení MaChr za Chrudim malebnou se dnes setkají s městským architektem Pavlem Janatkou, s nímž budou opětovně diskutovat o budoucnosti areálu bývalého Letního kina Mír.

Chrudimští  „MaChři“, kteří se nechtějí vzdát původního účelu areálu a zasazují se také o zachování rozměrů i projekčního odstupu bílé promítací stěny, předložili nedávno vlastní alternativní návrh budoucího prostorového uspořádání území. Ten byl ale odmítnut stavební komisí města i samotným architektem Janatkou.

K řece jen po trávě?

Sdružení MaChr za Chrudim malebnou předložilo nákres, který počítal se snížením počtu sedadel z 1000 na 300 až 350, se zachováním promítací kabiny a betonové promítací stěny s pódiem, za níž by bylo umístěno ohniště. Na zbylé ploše by bylo vyhrazeno několik oblastí pro parkování, ostatní by pokrývala zeleň.

Stavební komise města nedoporučila začlenění představy z náčrtku jako výchozího materiálu pro rozpracovanou revitalizaci objektu. Amatérsky provedenou skicou se sice zabývala, avšak podle členů komise předložené řešení nabízí jen omezené funkční využití území. Dál komise například uvedla, že „návrh neakceptuje, ba dokonce potlačuje zámeckou kompozici zahradního průčelí budovy muzea především v průhledech.“ Jako problematické vidí komise i neúměrné rozšíření některých zpevněných ploch. Návrhu je vytýkáno také to, že zcela pomíjí zpřístupnění řeky jinak než přes trávník.

Architektovo „ne“

Architekt města Marek Janatka vidí hlavní nedostatek návrhu „v nesprávné prostorové orientaci funkcí a nesprávném určení velikosti (významu) jednotlivých funkčních ploch. „Doporučuji respektovat a podporovat kompozici prostoru ve vztahu k budově muzea a nenechat ovládnout nádvoří muzea konstrukcemiz padesátýchlet minulého století,“ píše architekt mimo jiné ve svém vyjádření.

Radní: hledejte dál

Závěry komise i městského architekta se poté v pondělí zabývali rovněž chrudimští radní.

„Vzali jsme to na vědomí, ale chceme, aby architekt zpracovatele návrhu nejen informoval, ale aby to s ním projednal a hledali dál řešení. Nemůžeme říct, že jako rada budeme podle té malůvky postupovat, když ji odborníci odmítají,“ řekl místostarosta Jan Čechlovský (ODS), na jehož slova logicky navazuje právě dnešní setkání.

Dva pohledy na věc

V listopadu byl schválen nový městský územní plán Chrudimi, jenž počítá v areálu s kulturními akcemi, zelení i parkovištěm, v textové části se ale mluví o zrušení a asanaci letního kina.

Sdružení MaChr za Chrudim malebnou v letním kině v minulých letech uspořádalo množství kulturních akcí. Vloni přišlo jen na filmová představení 1580 lidí a na další akce asi 5000 návštěvníků. „Všechny argumenty pro zrušení letní scény padly. Kino funguje, lidé chodí, dělá se tam divadlo, koncerty a jiné věci,“ řekl před časem předseda sdružení Richard Herbst. Ten rovněž shromáždil pod peticí za zachování amfiteátru přes 3000 podpisů. Poukazuje i na vysoké náklady, které by si vyžádala radnicí prosazovaná varianta úprav.

Radnice navrhuje více parkovacích míst, zmenšení hlediště, posun promítačské kabiny a zrušení stálé projekční plochy. Podle dřívějších odhadů by přestavba stála 15 až 25 milionů korun, město chce proto projekt rozdělit do několika etap.

6.2. 2014
Zdroj: Chrudimský deník