Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Voda bude dražší

Ve dvousložkové ceně se na Chrudimsku zvýší paušální částky za vodoměr.

Vodárenská společnost (VS) Chrudim a Vodovody a kanalizace (VaK) Chrudim včera vyhlásily ceník vodného a stočného pro příští rok. Plyne z něj, že odběratelé si od 1. ledna za dodávky vody i za vypouštění odpadních vod mírně připlatí.

Samotná cena pitné i odpadní vody zůstává na haléř stejná, jaká byla i v letošním roce. Vodné tak bude nadále činit 43,15 korun za metr krychlový a za stočné zákazník zaplatí 36,33 korun za metr krychlový.

Při dvousložkové tvorbě ceny se ale zvýší roční paušální poplatky za přípojku. U nejběžnějších vodoměrů s průtokem do 2,5 krychlového metru za hodinu bude toto navýšení činit 106 korun, takže zákazník nově za rok zaplatí 842 korun. U stočného ve stejné kategorii dochází ke zvýšení o 78 korun na 883 korun. V součtu obou složek jde tedy o roční navýšení o 184 korun za přípojku.

FIXNÍ NÁKLADY

Velkou většinu nákladů spojených s dodávkami vody firmám i domácnostem tvoří takzvané fixní náklady. „Jde o částky, které vynakládáme na samotnou existenci a údržbu přípojky bez ohledu na to, kolik vody jí nakonec proteče. Proto považujeme konstrukci zmíněného navýšení cen za nejspravedlivější,“ uvedl předseda představenstva VS Chrudim Roman Pešek.

VS Chrudim poskytuje své služby v pronajaté infrastrukturní síti, jejímž vlastníkem je VaK Chrudim. Roční výše pronájmu bude nově 100 milionů korun. Z těchto peněz jsou pak především hrazeny investice do rozvoje a oprav sítě. Plán investic pro rok 2019 zahrnuje třeba rekonstrukci vodovodu a kanalizace v chrudimské ulici Víta Nejedlého nebo dokončení opravy vodovodu v Podlažicích.

„Plánována je také rekonstrukce vodovodu v Čáslavské ulici v Ronově nad Doubravou, oprava kanalizace v Pokorného ulici v Heřmanově Městci nebo rekonstrukce vodovodu v Ratajské ulici v Hlinsku,“ doplnil předseda představenstva VaK Chrudim Jan Čechlovský.

Nové ceny pro rok 2019 vyhlásila v těchto dnech také společnost Vodovody a kanalizace Pardubice. Ta uplatňuje konstrukci jednosložkové ceny. Tedy ceny bez paušálů, která v sobě již zahrnuje veškeré ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk.

Cena vodného u VaKu Pardubice se s novým rokem zvýší o 6,91 procenta a bude činit 44,90 korun za metr krychlový. Cena stočného v Pardubicích naroste o 2,1 procenta, takže za každý metr krychlový odpadní vody zákazníci zaplatí 48,60 korun. Vodné a stočné bude činit celkem 93,50 korun.

Růst ceny zdůvodnil VaK Pardubice například podmínkami plynoucími z poskytnutých dotací, uvedl ale i další příčiny. Například růst inflace či zvýšení cen energií. Vývoj ceny ovlivňují i některé opravy. Jde například o rekonstrukci úpravny vody Mokošín v plánované výši 159 milionů korun nebo skupinový vodovod Holicko II ve výši 49 milionů korun.

NA CENU SE ČEKÁ

Zatímco v Chrudimi a v Pardubicích už mají odběratelé jasno, zákazníci několika dalších společností dodávajících vodu v Pardubickém kraje si musejí na vyhlášení cen platných pro příští rok ještě chvíli počkat. „Ceny máme připravené, představenstvo je bude schvalovat 4. prosince,“ sdělil výrobnětechnický náměstek Vodovodů a kanalizací Jablonné nad Orlicí Lubomír Fiedler.

Návrh podle něj počítá s předpokládaným zvýšením cen v řádu jednotek procent.
„Nemáme cenu schválenou, k jejímu projednání dojde 10. prosince,“ řekl jednatel společnosti Vodárenská Svitavy Jaromír Hurych.

Podobnou odpověď měl i Michal Kaválek, ředitel divize vodohospodářských služeb ze společnosti Tepvos, která vodou zásobuje Ústí nad Orlicí. „Pracujeme na tom, ale zatím výslednou cenu nemáme.

Počítám, že ji vyhlásíme koncem prosince,“ poznamenal Kaválek.

1.12. 2018
Zdroj: Chrudimský deník